Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ämneslärare lämnas ensamma med krävande elever

Från 2014
Uppdaterad 07.03.2014 11:31.
Programmet är inte längre tillgängligt
Närbild: Närbild - Skolans tillvägagångssätt förr och nu gällande elever med behov av stöd - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Under närmare två århundraden såg skolmiljön ganska likadan ut. Läraren var en naturlig auktoritet, eleverna satt tysta och lyssnade i raka rader.

Idag jobbar man med projekt och i grupp, det är tillåtet att ha åsikter och att diskutera.

- Pedagogiken har förändrats och idag är lektionerna mer mångsidiga säger undervisningsrådet Christina Anderssén vid utbildningsstyrelsen. Idag ställer man dessutom högre krav på att alla elever ska få lära sig efter egen förmåga.

Samtidigt innebär det att miljön i klassen blir oroligare och det ställer krav på både lärare och elever.

Integrerad undervisning gör klassen stökigare

Förr fick de som inte klarade skolan eller störde för mycket inte gå kvar och senare lyftes de ur klassen och fick gå i specialklass med anpassad undervisning.
Idag strävar man till att så många som möjligt ska få gå kvar i klassen och få stöd där

- Det här är positivt för alla säger Christina Anderssén, det blir en naturlig sak det här med att man behöver hjälp.

För barn som redan har svårt att koncentrera sig kan dagens klassituation vara väldigt svår.

- Om man har svårt med koncentrationen blir man lätt avledd och i dag händer det mycket på olika håll i klassen så det är svårt för många säger neuropsukolog Mia Nykopp på Folkhälsans barnhabilitering Habben. Högstadiet är överlag väldigt sårt för de här eleverna, det blir på en gång så mycket mer man ska klara av.

Ämneslärare utan fortbildning

Miljön i klassen är alltså oroligare än tidigare och ofta finns det elever med specialbehov i klassen och det gör att det krävs mer av lärarna men ämneslärarna i högstadiet är experter på sina ämnen och har läst mycket lite pedagogik för att inte tala om specialpedagogik.

Tidigare behövdes det inte i samma utsträckning eftersom barn med specialbehov undervisades av speciallärare i specialklasser. Idag är det skolans ansvar att alla barn får den undervisning de behöver men samtidigt råder det brist på speciallärare och ämneslärarna har inte fått fortbildning i specialpedagogik.

- Förr i tiden visste man inte heller så mycket om orsakerna till att vissa barn var stökigare, man kunde inte tänka sig att det fanns en neurobilogisk orsak till att någon inte kunde sitta stilla, säger Mia Nykopp. Idag vet man mycket mer, men det ställer också större krav på lärarna.

- Det är ett faktum att ämneslärarna inte har fått utbildning i att ta hand om elever som behöver stöd så det innebär ju nog en utmaning att ta hand om det här medger Christina Anderssén. Många känner sig maktlösa och efterlyser fortbildning. Här hoppas jag ju att samarbetet med specialläraren fungerar i skolorna.

Närbild i Yle Fem, måndag 10.3 kl 20.00.

Mer om ämnet på Yle Arenan