Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Konkursboet vill jämna Koverhar med marken

Från 2014
Uppdaterad 07.03.2014 23:51.
Bildmontage som visar hur det kan se ut på stålverkets område i Koverhar efter rivningen.
Bildtext Framtidens Koverhar? Nästan 40 byggnader ska rivas.
Bild: Hangö stad/Delete Oy

Konkursboet vill riva nästan alla byggnader på stålverkets område i Koverhar. Arbetena skulle börja i vår och pågå i två år.

Konkursboet efter FN-steel har inte hittat någon som vill ta över stålverkets verksamhet.
I stället föreslås nu att masugnen och de flesta andra byggnaderna jämnas med marken, berättar konkursförvaltaren Hannu Ylönen på advokatbyrån Krogerus

- Konkursboet har en längre tid förhandlat med rivningsbolaget Delete. Tanken är att sälja största delen av maskinerna och byggnaderna i Koverhar till Delete som river dem, säger Ylönen.

Koverhar
Bildtext Byggnaderna i Koverhar nu - (Copyright: Hans-Erik Nyman)
Bild: Hans-Erik Nyman

Under jorden rivs inget

I praktiken handlar det om att riva 39 byggnader ovanför jorden. Vissa golv skulle lämnas kvar och endast jämnas ut.

Tunnlar och andra konstruktioner som finns under jorden skulle endast fyllas men lämnas kvar.

Resultatet blir en jämn plan som en framtida ägare kan använda till exempel som lagerområde eller för någon typ av trafik och där det kan skapas nya arbetsplatser.

Karta över byggnaderna på fabriksområdet i Koverhar.
Bildtext Karta över de nuvarande byggnaderna på fabriksområdet i Koverhar. - (Copyright: Hangö stad/ Delete Oy)
Bild: Hangö stad/ Delete Oy
Karta över byggnaderna som blir kvar efter rivningen, fabriksområdet i Koverhar.
Bildtext Karta över byggnaderna efter rivningen. - (Copyright: Hangö stad/ Delete Oy)
Bild: Hangö stad/ Delete Oy

Tillstånd nästa vecka?

Rivningsbolaget Delete har för konkursboets räkning lämnat in en ansökan om rivningstillstånd som miljönämnden i Hangö tar ställning till nästa vecka. Förslaget är att
nämnden beviljar rivningstillståndet.

Nedsmutsad jord rörs inte

Rivningsplanen innefattar inte sanering av nedsmutsad mark eller behandling av avfall som finns under jorden i Koverhar.
Konkursboet anser att det ansvaret inte ligger på dem.

Om staden kräver att konkursboet också river sådant som masugnens golv eller underjordiska konstruktioner eller sanerar nedsmutsade områden, kommer konkursboet inte att kunna betala för rivningshelheten. Då lämnas området åt sitt öde och det innebär en risk både för mänskor och miljön, skriver konkursboet i sin motivering till Hangö stad.

Så här ska det gå till

Det danskägda företaget Delete har till Hangö stad lämnat in en presentation som företaget kallar ”sin syn på hur Koverhar kan rivas miljövänligt och kostnadseffektivt”.

Delete skaffar enligt dokumentet alla tillstånd som behövs.

Delete ska sedan först dammsuga produktionsfastigheterna, sedan avlägsna oljor och fetter som härstammar från produktionen. Före själva rivningen ska de också avlägsna asbestisoleringar från rören.

Tekniken i de underjordiska tunnlarna nedmonteras och städas bort innan tunnlarna fylls.

I mån av möjlighet bevaras värme-, vatten-, ventilations-, el- och automationstekniken. Om möjligt ska allmänbelysningen på området också bevaras.

När byggnaderna har rivits, jämnas marken och de rivna byggnadernas delvis orivna golvytor ut med betongkross och masugnsslagg. Området städas och allt avfall rapporteras till myndigheterna.

Konkursboet har låtit bedöma riskerna med att lämna de underjordiska konstruktionerna orörda. Enligt konsultbolaget Rambolls analys är riskerna för miljön eller för människornas hälsa små och osannolika, uppger konkursboet.

Oklar framtid

Det är fortfarande oklart vad som ska hända med området efter rivningen, säger konkursförvaltaren Hannu Ylönen.

- Det finns inget avtal med Hangö stad om området eller om hamnen.

Konkursboet anser att en rivning av de ovanjordiska konstruktionerna är i alla parters intresse, möjliggör en användning av området i framtiden och hjälper minimera framtida miljöansvar.

Rivningsbolaget Delete vill inleda rivningsarbetena redan i vår och arbetena kommer att pågå i ett par år. Delete lovar använda lokal arbetskraft och expertis när Koverharbyggnaderna rivs.

Försäljningen går framåt i Dalsbruk

Också i Dalsbruk är försäljningen av FN-steels gamla hallar och maskinpark på god väg.

- Men ännu har inga köpebrev undertecknats, säger Hannu Ylönen.

Diskussion om artikeln