Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Inhemskt lammkött går åt

Från 2014
Uppdaterad 10.03.2014 05:53.
Bildtext Carolina Forss
Bild: Yle/Monica Forssell

Inhemskt lammkött har god åtgång. Särskilt inför påsk är efterfrågan på lammkött stor men också under övriga tider på året vill många konsumenter ha inhemskt lammkött.

Enligt uppgifter från Finlands fårförening finns det cirka 900 gårdar med mer än tio tackor i Finland. Antalet gårdar kommer under de kommande åren att minska men antalet tackor på de enskilda gårdarna kommer samtidigt att öka.

Enligt föreningen kommer efterfrågan på inhemskt lammkött att fortsätta öka och fram till år 2020 räknar man med en ökning på 40% då det gäller efterfrågan på inhemskt lammkött.

Bild: Yle/Monica Forssell

Carolina Forss på Westankärr gård i Kimitoön tror att den stora efterfrågan handlar om att mänskor vill veta varifrån köttet de köper kommer. De vill också veta i hurdana förhållanden djuren lever.

I Westankärr har djuren gott om utrymme i de nybyggda stallen och om somrarna flyttar djuren ut i skärgården där de jobbar med landskapsvård på holmarna.

Caroline Forss startade för åtta år sedan med 60 tackor men har nu utvidgat verksamheten och har 360 tackor.

Just nu pågår lamning och för Forss betyder det arbete så gott som dygnet runt. Ungefär samtidigt med lamningen ska dessutom en del djur föras till slakt och eftersom påsken i år infaller sent måste köttet frysas ner innan det sedan distribueras till kunderna.

Till de stora utmaningarna inom fårnäringen hör fårfarmarnas egen ork och hälsa, under vissa tider på året är arbetet mycket tungt, priset på foder och tävlingen med det importerade lammköttet.

Med tanke på hur noggrann kontrollen av det inhemska lammköttet är, skulle Forss gärna se att bestämmelserna för det importerade köttet var lite striktare. Nu finns det misstankar om att djur från Australien transporteras levande till Europa där de slaktas, samt att det som säljs som lammkött de facto inte är lamm- utan fårkött.