Hoppa till huvudinnehåll

Sluta panta

Högkänsliga bearbetar sinnesintryck på ett djupare plan

Från 2014

Vi skall tala om att vara extra känslig eller högkänslighet, som det även kallas för. Det är psykologen och forskaren Elaine Aron, som står bakom det engelska begreppet ”highly sensitive person”, ett personlighetsdrag som väckt mycket intresse och igenkänning av många.

Påståendena nedan är vanliga för högkänsliga personer.

1. Jag blir nervös när jag ska göra många saker på kort tid.
2. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig.
3. Jag blir lätt överväldigad av skarpt ljus, starka dofter, grova textilier och sirener i närheten.
4. Oljud får mig att må dåligt.
5. Jag reagerar starkt på hungerkänslor – de påverkar mitt humör och min koncentrationsförmåga.
6. Jag är särskilt känslig för effekterna av koffein.
7. Jag blir irriterad när man vill få mig att göra flera saker samtidigt.
8. Jag förnimmer och uppskattar fina och subtila dofter, smaker, ljud och konstverk.
9. När jag måste tävla mot någon eller utföra något under iakttagande blir jag nervös eller osäker och presterar sämre än jag annars skulle ha gjort.

Högkänslighet handlar inte om någon ny bokstavsdiagnos, utan ett personlighetsdrag. Detta personlighetsdrag förekommer hos ca 20 procent av världens befolkning och gäller både kvinnor och män.

Högkänsliga har en lägre tröskel för att ta in olika slags sinnesintryck och deras hjärnor bearbetar informationen på ett djupare sätt, menar Elaine Aron. Högkänsliga är snabba på att uppfatta atmosfärer och stämningar, de kan läsa situationer och har lätt för att förstå andra människors känslor. Ett område att fundera på är gränsdragning, som kan vara utmanande för högkänsliga personer. Att känna mycket och hela tiden, kan lätt bli överväldigande och tungt.

I vårt samhälle kan högkänslighet eventuellt uppfattas som något negativt, men dessa personer besitter de facto många egenskaper som är viktiga. De har många gånger till exempel hög empati, är goda lyssnare, ser saker som andra missar och fattar ofta väl genomtänkta beslut.

Trots att forskningen gällande högkänslighet är vetenskaplig och tillförlitlig, bör man vara försiktig med självdiagnostisering. Om du har frågor om högkänslighet, vänd dig gärna till en professionell.

Chatta om temat med Sluta panta-handledarna 10-12.3 kl.19-22.

Läs mer om högkänslighet här.