Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Sverige hotas av jätteböter för utsläpp

Från 2014
Uppdaterad 09.03.2014 12:25.

Sverige kan tvingas betala böter på åtskilliga miljoner kronor på grund av utsläpp från reningsverk. Eu-domstolen dömde redan 2009 ut utsläppen, men landet har inte lyckats åtgärda problemet tillräckligt snabbt.

Enligt ett EU-domstolsbeslut från 2009 släpper reningsverken ut för mycket kväve i vattendrag. Sedan dess har flera vattenreningsverk byggts om, men alla nya anläggningar är inte ännu färdiga.

Om EU väljer att bötfälla de 37 reningsverk som 2009 fälldes i domstolen kan det bli mycket dyrt för Sverige, och det är kommunerna som får stå för notan. Enligt Sveriges Television är vitet 250 000 kronor per dag tills problemet är löst. Till det kommer en engångssumma på 23 miljoner kronor.

EU-domstolens uppgift är att övervaka att medlemsländerna följer EU:s fördrag. Om ett medlemsland bryter mot EU:s fördrag kan EU-domstolen döma landet till att åtgärda lagbrottet. Det är vanligen EU-kommissionen som väcker talan då ett medlemsland brutit mot fördrag. Också om ett medlemsland anklagar ett annat medlemsland för att ha brutit mot fördragen går talan via kommissionen. Det är kommissionen som avgör ifall ett land inte lyckats åtgärda sina problem tillräckligt snabbt. Kommissionen kan då väcka talan på nytt och det är först då som EU-domstolen kan bötfälla medlemsländerna.

Det är nu upp till kommissionen att avgöra om reningsverksfallet i Sverige förs vidare i domstolen. Sverige har meddelat att de flesta reningsverken i landet nu följer utsläppreglerna, men landet kan ändå tvingas betala för utsläppen i efterhand.

Sedan 1998 finns det EU-regler för hur mycket kväve reningsverk får släppa ut i vattendrag.