Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnyland behöver nya varningsmärken för älg och hjort

Från 2014
Uppdaterad 12.12.2014 16:38.
NTM-centralens karta över var det borde varnas för älgfara.
Bildtext Grönt=icke brådskande, gult=förverkligas inom fem år, röd=brådskande, grått=de nuvarande varningsskyltarna kan tas bort
Bild: NTM-centralen

Det behövs varningsmärken för vilt på flera vägsträckor i Västnyland. Det konstaterar Nylands närings-, trafik- och miljöcentral som beställt en rapport över var älgar och hjortdjur rör sig.

Biolog Seija Väre på företaget Sito Oy har gjort redogörelsen. Hon säger att djurens stråk ändras på grund av hyggen och nybyggen längs vägarna och därför görs utredningar med fyra års mellanrum.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Västnyland: Älgvarningar och röjningar för ökad säkerhet - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Enligt Väre är antalet olyckor med hjort eller älg fortsättningsvis stort. Det här gäller främst hjortkrockar. Krockar med älg är betydligt farligare.

Ralf Wide är verksamhetsledare för Ingå-Snappertuna jaktvårdsförening. Han håller med om att man bör uppgradera platserna för varningsmärkena.

NTM-centralens karta över var det borde varnas för älgfara.
Bildtext Älg- och hjortmråden från Karis österut
Bild: NTM-centralen

Djuren rör sig på hyggen

Hyggesområden lockar djuren till sig eftersom där finns mat och på det sättet ändras djurens rörelsemönster. Ändå tycker Wide inte att man behöver sätta upp skyltar på nya ställen. Men skyltar borde gälla kortare sträckor längs vägarna för att påminna bilisterna att det finns risk för djur på vägen.

Seija Väre håller med. En skylt borde gälla för en till en och en halv kilometer i stället för flera kilometer, säger hon.

Det som utredningen också talar för är röjning av sly längs vägarna. Ralf Wide säger för Ingå-Snappertunas del att man där har börjat planera för röjning, men för att kunna göra det behövs det tillstånd av markägarna.

Wide säger också att antalet olyckor är mindre nu än för ett år sedan. Han tror att det kan bero på att antalet djur har minskat.

Enligt NTM-centralen behövs det nya varningsskyltar längs riksväg 25 från Hangö till Hyvinge och längs stamväg 51 från Karis österut. Också längs stamväg 52 från Ekenäs till Bjärnå ska varningsskyltarna ses över. På vissa håll tas skyltarna bort.