Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Permitteringar inom socialvården drabbar de svagaste

Från 2014
Barn som håller upp en bild med många barnansikten.
Bildtext Arkivbild
Bild: Yle/Martti Juntunen

Socialarbetarnas fack, Talentia, träffade på måndag eftermiddag Vasa stads ledning för att diskutera hur permitteringar skulle påverka det redan ansträngda läget inom socialvården i Vasa. Talentia har utrett hur socialarbetarna i Vasa mår och är mycket oroad.

- 25 procent av socialarbetarna säger sig lida av arbetsrelaterad stress och bara 10 procent av socialarbetarna säger att de på ett bra sätt kan sätta sig in i klienternas ärenden, säger Talentias ordförande Tero Ristimäki.

Det här är enligt Ristimäki mycket alarmerande siffror. Förutom den orimliga arbetsbördan inom socialvården i Vasa oroar sig Talentum också för att staden inte kan tjäna sina kunder inom lagstadgad tid framförallt när det gäller barnskyddet och utkomststöds utbetalningarna.

Permitteringar kan bli rättssak

Om staden dessutom håller fast vid sina planer på permitteringar inom socialvården blir situationen enligt Ristimäki ännu värre. Förutom att det då blir ännu svårare att hålla sig inom lagens gränser blir det dessutom ett fall för arbetsskyddet eftersom socialarbetarna redan nu arbetar under ohållbara villkor och med allt för stor arbetsbörda menar han.

- Om man i den här situationen ännu permitterar är det än stor risk ur arbetsskydds synpunkt, säger Ristimäki.

Enligt Tero Ristimäki vid Talentum gick mötet med stadens ledning ändå i god anda. Personaldirektör Leena Kaunisto tog enligt honom till sig problematiken och är beredd att reda ut situationen inom socialvården i Vasa.

Om permitteringarna inom socialvården blir av besluter i sista hand stadens politiker. Talentiums besked var mycket klart.

- Permitteringar inom socialvården drabbar de allra svagaste i samhället, säger Ristimäki.

Han tror också att Regionförvaltningsverket kommer att ingripa om permitteringarna blir av eftersom man då inte kommer att kunna uppfylla lagenliga behandlingstider varken inom barnskyddet eller inom utkomststödsbetalningarna.

- Vi hoppas på kloka beslut, men är också beredda att föra ärendet till förvaltningsdomstolen, säger Ristimäki.