Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa vill ha två utredare, Korsholm tre

Från 2014
Uppdaterad 26.06.2014 16:02.
Karta över kommunreformen
Bild: Yle

Vasa stad vill att Jan-Erik Enestam och Ossi Repo utreder kommunerna i Vasaregionen. Korsholm föreslår tre utredare, Mats Brandt, Jan-Erik Enestam och antingen Ossi Repo eller Rauno Saari. Båda kommunernas styrelser tog på måndag kväll ställning till utredningsman.

För Vasa stad är det viktigt att det finns både en finskspråkig och en svenskspråkig utredare och dessutom vill man att utredarna skall vara så neutrala som möjligt när det gäller regionen.

Korsholm däremot vill se tre utredare för att få en möjligast mångsidig utredning. Enligt kommunstyrelsen är det viktigt att alla utredare behärskar både finska och svenska. Om så är fallet när det gäller Ossi Repo är man nöjd med honom, annars föreslår styrelsen Rauno Saari som tidigare jobbat som bland annat landshövding vid Västra Finlands län.

Också andra modeller än sammanslagning borde utredas

Korsholm har särskilt lyft fram att utredningen skall kunna presentera trovärdiga förslag på hur landsbygdens roll och språkens ställning tas i beaktande. Dessutom lyfter kommunen fram betydelsen av olika modeller för lokalt inflytande. Enligt Korsholm borde man överväga att utreda också andra strukturmodeller än sammanslagningar.

Utredningsarbetet startar den första april och skall vara klart senast den 30 november 2014. Utredningen skall åtminstone innehålla en plan för hur förvaltningen och servicen skall ordnas. Dessutom skall det bland annat framgå vad en sammanslagning leder till för konsekvenser för kommunernas samarbete och en bedömning av invånarnas möjligheter att påverka.

Utredningen kommet att omfatta förutom Vasa också kommunerna Korsholm, Laihela, Malax, Vörå, Storkyro och Korsnäs.