Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Webbexpert efterlyser kryptering för alla

Från 2014
Uppdaterad 19.03.2014 11:17.
IT-anläggning och dataledningar
Bildtext Källkod
Bild: Yle

Avslöjaren Edward Snowdens tanke om att it-bolag borde utveckla användarvänliga krypteringsprogram som basskydd för it-konsumenter är bra. Det anser Joakim Calais, webbutvecklare vid Svenska Yle.

När få it-konsumenter använder sig av krypteringsprogram kan underrättelsetjänsten komma känslig data på spåren, säger Calais.

- I dagens läge fungerar ett krypterat e-postmeddelande som en höjd flagga för underrättelsetjänsten. Jag har hört att USA:s underrättelsetjänst NSA samlar in och sparar alla krypterade e-postmeddelanden eftersom man antar att de kan innehålla information som kan vara intressant, säger Calais.

Calais förklarar Snowdens tanke: om all datatrafik skulle vara krypterad skulle det vara omöjligt för underrättelsetjänsten att avgöra vad som är alldaglig e-postdiskussion och vad som är känslig information som behöver skyddas. Calais efterlyser lättillgängliga krypteringsprogram som är baserade på öppen källkod.

- Krypteringsprogrammen borde finnas inbyggda i alla större operativsystem så att alla skulle kunna kryptera och säkra sin it-trafik, säger Calais.

Öppen källkod eller öppen programvara avser oftast datorprogram vars källkod är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill.

Kryptering svårt för vanliga konsumenter

Konsumenter som vill skydda sin data kan kryptera allt innehåll på datorns hårdskiva, sin e-posttrafik och till och med all webbtrafik då man surfar på internet.

Att kryptera hårdskivan är relativt enkelt, men om man inte utnyttjar program baserade på öppen källkod ger krypteringen inte ett säkert skydd mot dataintrång.

- Krypteringsprogram baserade på öppen källkod kan vara svårare att använda eftersom de inte finns färdigt installerade i operativsystemet eftersom det kräver att både avsändaren och mottagaren kan använda krypteringsverktyg, säger Joakim Calais.

Krypteringsprogram gör texten i e-postmeddelanden eller på datorns hårdskiva oläslig för utomstående.

Inkommande lördag publicerar Svenska Yles webbavdelning en artikel om hur du kan kryptera din hårddisk på svenska.yle.fi.

Läs också:
Snowden: Kryptering ska ses som basskydd