Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Olycksberedskapen måste förbättras

Från 2014
Uppdaterad 12.03.2014 09:02.
Oljebekämpningsfartyget Hylje samlar upp olja i Finska viken utanför Borgå 2003
Bildtext Oljebekämpningsfartyget Hylje samlar upp olja i Finska viken år 2003

Finland är dåligt förberett för en eventuell oljeolycka på Finska viken. Statens revisionsverk konstaterar att beredskapen för oljeolyckor borde bli bättre eftersom oljetrafiken hela tiden ökar.

I Finland har myndigheterna utarbetat planer och förberett sig på en oljeolycka på 30 000 ton. Beredskapen är ändå inte tillräcklig för att bekämpa oljeolyckor i svåra förhållanden.

De kommande sex åren kommer volymen på oljetrafiken på Finska viken att öka från nuvarande 160 miljoner ton per år upp till 200 miljoner ton. Trots att Finland har en bra beredskapsplan för tankerolyckor i jämförelse med Estland och Ryssland borde Miljöministeriet överväga ett tätare sammarbete mellan myndigheter och stater, anser man på revisionsverket.

Oljebom till havs
Bildtext Ute till havs samlas oljan samlas upp med hjälp av oljebommar.

Också Finlands egna beredskapsplan för oljeolyckor borde uppdateras. I den nuvarande beredskapsplanen finns bland annat inte tillräckligt med direktiv för hur uppsamlat oljeavfall ska hanteras. Revisionsverket vill också förbättra Finlands beredskapsplan genom att fastställa en prioriteringsordning för de objekt som ska skyddas.

Beredskapsplanen bygger i sin nuvarande form på att så tidigt som möjligt hindra att oljan sprider sig i vattnet om en olycka inträffar. Om oljan når kusten skjuter kostnaderna i höjden eftersom det är mycket dyrt och arbetsamt att städa upp olja från stränderna.

Försäkringar räcker inte till

Revisionsverket har också kartlagt vem som egentligen är ansvarig om en stor oljeolycka inträffar och oljan når den finska kusten.

Enligt uträkningarna täcker fartygens försäkringar och den internationella ersättningsfondens pengar inte alla de skador som en oljeolycka kunde orsaka. Som läget är nu skulle försäkringarna kunna täcka skador för 860 miljoner euro. Om en stor tankerolycka inträffar kan kostnaderna ändå skjuta i höjden och uppgå till flera miljarder euro.

Vid en stor olycka där oljan når stränderna skulle troligtvis staten bli tvungen att stå för en stor del av kostnaderna.

De senaste 20 åren har volymen på oljetrafiken i Finska viken vuxit rejält. Sedan år 1995 har volymen vuxit från bara cirka 20 miljoner ton till hela 160 miljoner ton. Och ökningen väntas fortsätta.