Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Pedersöre bäst i dialekttest!

Från 2014
Uppdaterad 07.06.2016 10:28.
Dialekttest
Bildtext Hela norra Österbotten var gårrbra!
Bild: Yle/Johan Lindström

Över 7000 personer från 154 orter svarade på Experttimmens dialekttest. Bäst i test var norra Österbotten och speciellt Pedersöre utmärkte sig som orten med det högsta resultatet (7,58 rätt av 10 möjliga). I hela landet låg medeltalet på 6,3 poäng av 10 möjliga.

Testet skapades av redaktionen i samarbete med dialektforskare på Institutet för de inhemska språken. Förenade österbottniska, åboländska och nyländska krafter har alltså funderat ut vilka ord som skulle användas. Många av orden har spridning på flera orter i landet och alla har sitt ursprung i Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Experttimmen: Fråga om dialekter!

Programmet är inte längre tillgängligt

- Att just norra Österbotten utmärkte sig kan bero på att dialekterna har ett starkt fäste där, men skillnaden till södra Österbotten och också delar av Nyland och Åboland var så marginell att man nog inte ska lägga någon vikt vid det, säger Caroline Sandström, redaktör för Ordbok över Finlands svenska folkmål.

Små skillnader i ålder
Vårt test visar inte på stora skillnader i resultaten per åldersgrupp. Däremot hade väldigt många personer födda år 1993 utfört testet med ett gott medeltalsresultat på 6.25/10. Efter födelseåret 1993 sjunker både deltagandet och medeltalet något – men tillförlitligheten kan också ifrågasättas, enligt testet hade 22 personer födda 2013 utfört testet.

- Man bör säkert tillägga att det ju inte handlar om någon vetenskap, utan mera om en rolig grej, säger Nina Martola, avdelningschef på språkinstitutet.

Statistik på kartan
På kartan nedan kan du se hur poängen fördelas över hela landet. Slår man ihop alla resultat blir medeltalet 6,3 poäng av 10 möjliga – int så huttot!

Vi har delat in resultaten i fyra grupper där färgerna betyder följande:
Grönt: den fjärdedel som presterat bäst i landet
Gult: den fjärdedel som presterat nästbäst
Orange: den fjärdedel som presterat nästsämst
Rött: den fjärdedel som presterat sämst

Observera att du kan klicka på din egen kommun och se antalet svarande, samt ett medeltal av resultaten. Resultat från kommuner där färre än fem personer svarat syns inte i testet.

Kartan finns inte längre tillgänglig och har därför avpublicerats 17.8.2020.

Ord för ord

Bläddra mellan flikarna i kartan nedan för att se poängfördelningen per ord och ort. Under kartan hittar du mer information om orden vi valt ut för testet.

Vi har delat in resultaten i fyra grupper där färgerna betyder följande:
Grönt: 100-75% av svaren var rätt.
Gult: 75-50% rätt.
Orange: 50-25% rätt.
Rött: 25-0% rätt.

Kartan finns inte längre tillgänglig och har därför avpublicerats 17.8.2020.

Cedera
/Sideer, sedeer, sideera, sedäära /
Betyder: Förlora, lida förlust, men kan också användas för kyla: minska, avta. Eller för att avstå från något. Ordet har kommit in i svenskan från franskan och har börjat leva sitt eget liv i dialekterna. Belägg för ordet har hittats i Åboland, Nyland och på Åland, men också i både Nord- och Sydösterbotten.

Frisk
/Friisk/
Betyder: Osalt i hela Österbotten, men också på strödda orter som Vittisbofjärd, Brändö, Houtskär, Liljendal.

Hya
/Hii, hiia, hy, hyya/
Betyder: Att klarna upp (efter att det har varit mulet). Ordet förekommer huvudsakligen i Nyland – särskilt i västra Nyland. belägg finns också från Åland och östra Åboland. Kan också ha formen ”hyra” (hiir, hiira, hyyr, hyyra).

Färdor
/fäärdar, fäärdår, fäälor/
Betyder: Fotspår efter djur eller människa. Allmänt i hela Svenskfinland.

Joga
/Joog, jooga/
Betyder: Driva av och an, jäkta hit och dit, svaja, vara ostadig på benen. Förekommer på Åland och i Houtskär i västra Åboland.

Vesklig
/visklig, viskliger, viskli/
Betyder: Ordentlig, god, rejäl, häv, men också klok, förståndig, tillräknelig. Förekommer i Östnyland.

Visbrud
Betyder: Nyckelpiga. Har belagts i Kimito i Åboland och i Pernå, Lappträsk och Strömfors i östra Nyland. I Pargas förekommer ordet ”vispiga” för nyckelpiga.

Jöutas
/Jöutis, jöutas, jöytas, jeotas, jöitas/
Betyder: Att nännas göra något, förmå sig (till att göra något). Men också böra göra något, nödgas, få lov, samt mäkta, förmå, idas. Förekommer bara i Österbotten, mest i mellersta och norra Österbotten.

Lämmen
/lämmog, lemin, lemi, limin, lemind, lämo/
Betyder: Ledbruten, öm i musklerna, och används i hela Österbotten. Närliggande former förekommer också på andra håll i Svenskfinland.

Ramt
/raam, raamt/
Betyder: Kuslig, spöklik, hemsk, förskräcklig. Förekommer främst i Österbotten, men belägg finns också i resten av Svenskfinland jämf. ”rena rama sanningen”.

Mer om ämnet på Yle Arenan