Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Så tycker EU-kandidaterna om Nato

Från 2014
Uppdaterad 30.10.2015 13:34.

Krisen i Ukraina har fått Nato-debatten att ta fart igen. Obs debatt frågade de EU-kandidater som finns på Twitter hur de förhåller sig till ett finskt Nato-medlemskap. Borde Finland gå med i Nato? Så här svarade EU-kandidaterna:

Obs debatt frågade de EU-kandidater som finns på Twitter hur de förhåller sig till ett finskt Nato-medlemskap

Samlingspartiet

Henna Virkkunen - Ja till Nato-medlemskap
Alexander Stubb – Självklart är jag för ett medlemskap. Har alltid varit.
Petri Sarvamaa – När dammet har lagt sig borde Finland ansluta sig till Nato.
Eija-Riitta Korhola – Jag har alltid sagt ja, men det kan vara för sent.
Sirpa Pietikäinen – Nato skulle inte dramatiskt öka Finlands säkerhet.
Antti Häkkinen - Ja. Nato skulle öka Finlands säkerhet.
Jari Andersson - Vi klarar oss inte ensamma. Lika barn leka bäst.
Aura Salla - Ja

Svenska folkpartiet

Mats Nylund - Ja till Nato.

Marcus Rantala - Ja. Det är ett logiskt sammanhang för oss. Men besluten ska fattas utgående från egna premisser och inte pga krisen i Ukraina.
Päivi Storgård - Ja. Men helst ansöka medlemskap tillsammans med Sverige. Mera möjligheter att betona den nordiska dimensionen.
Niklas Mannfolk – Det borde vi definitivt,men inte pga. läget i Ukraina, utan för att vara med och bestämma,istället för att bara betala.

Britt Lundberg - Föredrar medlingsuppgiften framom upprustning. Blir Finland medlem så blir Åland indirekt medlem. Ålands status ska tryggas.
Björn Månsson - Nej, men om vi en dag bedömer att det vore bäst, ska vi helst göra det tillsammans med Sverige.
Alina Böling - Viktigast att utrikes- och säkerhetspolitiken bygger på respekt för folkrätt, demokrati och MR. Där är EU ett bättre samarbetsforum än NATO.
Silja Borgarsdottir Sandelin - Finlands globala roll ligger i att medla i och förebygga konflikter. Det gör vi inte bäst genom NATO. #EUvaletFI #yleobs
Michael Oksanen - Ja

Kristdemokraterna

Niklas Andersson - Försvarets trovärdiga framtid avgörs nästa regeringsperiod. Vi borde diskutera medlemskap och framtid tillsammans med Sverige.
Sari Essayah – Jag har varit med om att skriva regeringsprogrammets Nato-avsnitt. Det får vi leva med.
Laura Peuhkuri – Jag tycker inte att det är dags att söka medlemskap nu, men skulle vilja se mera diskussion om försvarspolitiken inför riksdagsvalet15.
Tiina Tuomela - Enligt min mening vi borde inte gå med i NATO.
Jouko Jääskeläinen - Inte enligt min mening.
Tom Himanen - Ja, men inte i denna politiska situation. Politisk ledarskap och debatt behövs.
Andrei Nahkala - Det finns många bra argument för Nato-medlemskap men nu är det inte bra tid för att ansöka om Nato-medlemskap.
Marjo Loponen - Nato-medlemskapet måste man tänka på nytt senare. Nu är det inte rätt tid för ansökningen.

Sannfinländarna

Ilkka Matinpalo - Samarbetet med Nato som det är för nuvarande är helt ok. Naturligtvis kan situationen förändras i framtiden tex beroende Sverige.

Socialdemokraterna

Mitro Repo

Efter att ha funderat på saken skriver Mitro Repo i sin blogg att Nato är ett föråldrat redskap och att han därför inte stöder ett medlemskap. Men om den finska regeringen skulle bedöma att Finland inte är säkert utan Nato så skulle han stöda regeringen.

Liisa Jaakonsaari - Ja till Nato
Timo Harakka - Nej. Ingen strategisk linje skall beslutas på grund av någon nuvarande kris.
Miapetra Kumpula - Nää-ä, det borde vi inte. Jag anser att medlemskap inte skapar ökad trygghet jämförd med vad vi måste ge åt Nato som medlemsstat.
lkka Kantola - Inte nu.
Janne Laulumaa - Never say never, men nej tack! 5 miljoner arbetslösa ungdomar är ett större problem i Europa.
Eero Vainio - Nej tack!
Reijo Paananen - Jag ser ingen orsak för medlemskap.

Vänsterförbundet

Annika Lapintie - Nej till Nato -medlemskap!
Silvia Modig – Nej tack
Li Andersson - Nej tack för min del med.
Toivo Haimi - Nej. Finland måste hålla fast vid sin egen försvarspolitik.
Pia Lohikoski - Jag tycker att Finland måste vara alliansfri och neutral. Ja till fred, nej till Nato.
Sinikka Torkkola - Nato är inget fredligt alternativ. Om du vill fred, så bered dig för fred, inte för krig.

Centern

Anneli Jäättenmäki - Nej tack till Nato!
Antti Kaikkonen – Nej tack
Mikael Pentikäinen - Jag säger ja till Nato (Pentikäinen Centerns svarta Nato-får)
Hanna Kosonen - Nej till Nato-medlemskap.
Johannes Hirvaskoski – Jag tycker inte det.
Jouni Ovaska – Nej till Nato.
Sanna Lehtinen - Nej till Nato-medlemskap!
Hannu Takkula - Nej

De gröna

Tarja Cronberg - I Ukraina-krisens skugga behöver vi konfliktprevention, inte militarisering eller nya motsättningar. Finland och Sverige bör därför inte gå med i Nato.
Anni Sinnemäki – Jag säger nej. Men jag förstår att ganska många tänker på det just nu.
Oras Tynkkynen - Nej, men vi kan och borde göra mycket mera tillsammans med andra nordiska länderna och EU
Maria Ohisalo - De Gröna är ett fredsparti.Vi stöder förebyggande av konflikter, inte användning av militär styrka.
Saara Ilvessalo - Vi borde förebygga konflikter, inte befrämja militär verksamhet. Därför nej till NATO.
Anne Bland – Nej
Touko Aalto – Nej tack
Johanna Sumuvuori - Jag säger nej.

De kandidater som inte finns på denna lista har inte bemödat sig att svara på frågan.

Läs också: Pentikäinen Centerns svarta Nato-får.
Läs också: Nappar Nato?

Twitterbloggen