Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Lupiner och vresrosor bekämpas på Kimitoön

Från 2014
Uppdaterad 17.03.2014 15:15.
Lupiner
Bildtext Lupiner sprider sig väldigt lätt.
Bild: Silje Bergum Kinsten/norden.org

Föreningen Kimitoöns natur utmanar kommunivånarna till att bekämpa invasiva växtarter i näromgivningen.

De invasiva arterna sprids vanligtvis från trädgårdar till den övriga naturen och orsakar skada för både ursprungliga växt-, och djurarter och människor.
De arter som det handlar om är bland annat jättebalsaminen, vresrosen, parksliden, och lupinen. De hör också hör till de hundra värsta invasiva arterna i världen.

Kimitoöns natur har ansökt om medel från Närings-, trafik-, och miljöcentralen för att bekämpa de invasiva arterna. Medlen används till verktyg och båttransporter, medan själva arbetet görs med frivilliga krafter. Ifall medel beviljas, ordnar föreningen fyra talkotillfällen under sommaren, också i den yttre skärgården.

Kimitoöns natur ordnar en föreläsning på temat den 24.3 i Dalsbruk.