Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åboländska föreningshus får renoveringsbidrag

Från 2014
Hembygsdföreningen Heimdals hus.
Bildtext Heimdal på Norrskata får 6010 euro.

Föreningar över hela landet som är ägare till föreningshus beviljas sammanlagt 1 729 000 euro renoveringsbidrag i år. Bidraget för föreningshus är ett statsbidrag. Finlands Hembygdsförbund sköter fördelningen av bidragen å Undervisnings- och kulturministeriets vägnar.
Med renoveringsbidraget strävar man att förbättra husens funktionsduglighet och tillstånd. Cirka hälften av de hus som får bidrag klassificeras som kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

I år får 188 föreningar bidrag - vilket är cirka 9 200 euro per föreningshus. Av dessa föreningar 37 är svenskspråkiga och de får sammanlagt 226 000 euro.

I Egentliga Finland delar tjugo föreningar på sammanlagt 165 010 euro. Bland de föreningar som beviljats renoveringsbidrag finns Hembygdsförening Heimdal r.f., Norrskata (6 010,00 €), Lielax byaförening, Pargas (2 000,00 €), Nötö Hembygdsförening r.f., Nagu (4 000,00 €), Utö Hembygdsförening r.f., Pargas (5 000,00 €) och Idrottsföreningen Kemiön Kiilat ry, Kimito (6 000,00 €). Frivilliga Brandkåren i Åbo r.f, och idrottsföreningen Turun Kisa-Veikot ry, Åbo får de största bidragen i Egentliga Finland, 15 000 € var.