Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Samarbetsförhandlingar inte aktuella i Pargas

Från 2014
pargas stadsdirektör folke öhman
Bild: Yle/Johanna Ventus

I samband med budgetförhandlingarna i fjol fick stadsstyrelsen i Pargas i uppdrag att reda ut om man genom att minska på stadens personal kunde minska driftsutgifterna med 1,5 miljoner euro.

För att spara in en så stor summa skulle man bli tvungen att minska personalen med drygt 30 årsverken. Det är enligt Pargas stadsdirektör Folke Öhman i nuläget inte en realistisk möjlighet.

- För att kunna samarbetsförhandla och spara in så här betydande summor så måste man också vara beredd att skära ner i servicen. För det är inte möjligt att spara i personalen utan att det syns i servicen och den diskussionen är inte klar, säger Öhman.

Enligt Öhman har diskussionerna kring stadens åtgärdsprogram visat att politikerna har svårt att fatta beslut som innebär försämringar i servicen. När det gäller personalpolitik lyfter stadsdirektören också fram att innan man tar beslut om att minska på personalen måste man veta om en kommunsammanslagning ska verkställas eller inte.

- Innan den är klar är det omöjligt att säga om det går att göra så stora omorganiseringar att de skulle möjliggöra nedskärningar på personalsidan. Det måste vi återkomma till.

Alla nyanställningar ses över

Även om samarbetsförhandlingar i nuläget inte är aktuella är personalpolitiska åtgärder något man enligt Öhman prioriterar inom Pargas stad.

- Det är klart att vi måste granska alternativen. Varje gång det blir ett jobb ledigt på grund av pensionering eller då någon slutar av någon annan orsak så ser vi alltid över möjligheterna att omorganisera och fördela arbetsuppgifterna inom samma arbetsplats. Det gör vi kontinuerligt och det ska vi fortsätta med.

I Pargas råder för tillfället också ett skärpt tillståndsförfarande vid nyanställningar och inga jobb lediganslås utan stadsdirektörens godkännande.

- Vi tar inte nytt folk om vi inte absolut måste ta nytt folk på jobb, säger Öhman

Stadsstyrelsen behandlar frågan på sitt möte på måndag.