Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Kommun Åboland ingen självklarhet

Från 2014
Uppdaterad 18.03.2014 06:58.
Bildtext Öppet möte om Kimitoön i kommun Åboland lockade ett tjugotal personer.
Bild: Yle/Monica Forssell

Finns det plats för skärgården och Kimitoön i kommun Åboland? Det var temat för den diskussion som Svenska folkpartiet i Kimitoön ordnade på måndag kväll i Dalsbruk.

Ett tjugotal personer, i huvudsak personer med anknytning till partiet, deltog i diskussionen som inleddes med anföranden av Svenska folkpartiets riksdagsman Stefan Wallin och Michael Oksanen, ordförande för Sfp:s fullmäktigegrupp i Kimitoön och Sfp:s kretsordförande i Åboland samt medlem i styrgruppen för den fortsatta fusionsutredningen i Åboland.

Något entydigt svar på frågan gav kvällen inte. Men det som blev klart är att Kimitoöns SFP:are inte utanvidare sväljer en kommunsammanslagning med Pargas.

Vårdreformen styr Åboland

Det som riksdagsman Stefan Wallin bland annat påpekade i sitt anförande är att kommunsamgången och vårdreformen är tätt sammanflätade i Åboland. Michael Oksanen sade också han att en fusion knappast skulle vara aktuell om inte vårdreformen kommit med in i bilden.

Enligt det nuvarande förslaget till hur social- och hälsovården ska omorganiseras i Finland måste ju en kommun ha minst tjugotusen invånare för att få ansvara för bashälsovården i kommunen. Både Pargas med 15 000 invånare och Kimitoön med 7000 invånare vill behålla ansvaret för bashälsovården och utreder därför en sammanslagning.

Var vårdreformen sist och slutligen landar är ändå allt annat än klart och bland annat Niklas Guseff undrade om det bortsett från vårdfrågan, finns några fördelar med att gå ihop med Pargas.

Wallins svar blev att det ur administrativ synvinkel kan finnas en del synergieffekter att hämta och att det ur språklig synvinkel också finns fördelar, men att allt beror på vad man kommer överens om.

- Det är klart att ett starkt språkligt område där svenskans ställning också på längre sikt är tryggad är ju ett viktigt självändamål i sig plus det att det ju förstås finns synergieffekter och andra nyttor att hämta av organisationer som går ihop men allt det här beror på hurdant samgångsavtal man har och hurdant ömsesidigt förtroende man har för varandra och det är en viktig del av hela processen.

Kimitoön långt borta från Pargas

Riktlinjer och samgångsavtal är också något som Hanna Backman, initiativtagare till diskussionen och ännu igår ordförande för SFPs lokalavdelning i Kimitoön, lyfter fram. Hon tror nog att det finns plats för skärgården och Kimitoön i en kommun Åboland ”om vi i något skede hamnar i den situationen att det blir en kommun Åboland”.

Men det är, enligt Backman, helt klart att vissa riktlinjer måste dras upp.

Mest oro verkar det finnas för hur Kimitoön som har så mycket färre invånare än Pargas ska kunna hävda sig i en eventuell gemensam kommun.

- Man brukar ju börja med att klippa i kanterna, påpekade Ingmar Forne, socialdemokratisk politiker på Kimitoön och en av få icke-Sfp:are som deltog i måndagens möte. Enligt Forne är det möjligt att Kimitoön, ur ett Pargas-perspektiv, skulle betecknas som en avlägsen del av kommunen.

Janni Lindholm, som under lokalavdelningens årsmöte igår valdes till ny ordförande efter Hanna Backman, är också orolig för hur Kimitoön skulle klara sig i en kommun Åboland.

Lindholm är bosatt i Västanfjärd och berättar att hon som Västanfjärdsbo ju vet hur det gick för Västanfjärd som var den minsta av de tre Kimitoö-kommuner som fusionerades 2009.

- Jag bor ju i den delen av Kimitoöns kommun som det har naggats av mest efter den här förra sammanslagningen så det är nog kanske det jag rädd för att också händer med Kimitoön om vi går ihop till en större kommun.

Ekonomiska kalkyler efterlystes

Andra frågor som lyftes fram under mötet var behovet av ekonomiska kalkyler för olika samgångsalternativ, personalens anställningsskydd i en ny kommun och behovet av att utveckla fungerande modeller för närdemokrati.

Någon större iver att driva på en sammanslagning mellan kommunerna märktes inte på mötet.

- Helst ser jag att vi är Kimitoön så länge som möjligt, sa till exempel Leif Byman efter mötet.

Kimitoön och Pargas har påbörjat en fusionsutredning. Den första delen av utredningen gjordes av Marcus Henricson. Vem som ska göra den fortsätta utredningen är inte ännu klart. Styrgruppen för den fortsatta utredningen torde sammankallas till ett första möte ännu i mars.

Hur vårdreformen går vidare torde klarna i samband med regeringens rambudgetria om en vecka.