Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö kan inte favorisera Hangöbor

Från 2014
Översiktsbild från Hangö

Hangö kommer inte att inleda någon kampanj för att Hangöbor ska prioriteras då staden anställer personal. Det konstaterde Hangös stadsstyrelse under sitt möte i måndags (17.3). Det var Ulf Lindström (SDP) och 17 andra fullmäktigeledamöter som i en motion tog upp förslaget om att starta kampanjen "Välj en Hangöbo" eller "Åt Hangöborna Nu!".

SDP:s Ulf Lindström från Hangö
Bildtext Ulf Lindström och många andra Hangöpolitiker skrev under motionen.

Enligt motionen borde Hangö stad fästa uppmärksamhet på sökandenas bostadsort då staden anställer ny personal. Samma sak skulle gälla också vid upphandling av service och andra anskaffningar. Tanken bakom det hela är att pengarna i större utsträckning skulle hållas inom stadens gränser. Målet under kampanjen skulle ha varit att staden tar i bruk en egen logo som motsvarar den nyckelflagga som Förbundet för finländskt arbete använder.

Mot lagen

Hangö stadsstyrelse kontaterar att det enligt Finlands grundlag är en mänsklig rättighet att röra sig fritt inom landet och att välja bostadsort. En kommun kan enligt lag inte låta en persons bostadsort påverka ifall personen kan anställas av kommunen eller inte. Detta skulle enligt lag klassificeras som diskriminering.

Då det gäller upphandlingar är det enligt upphandlingslagen det mest fördelaktiga anbudet som ska vinna. Staden har alltså inte heller här möjlighet att prioritera lokala företag framom andra.

Stadsstyrelsen poängterar att staden på många andra sätt försöker hjälpa lokala företag, bland annat genom föreningar och företagssidan på stadens webbplats.