Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ekenäs Energi Ab fick styrelse

Från 2014
Uppdaterad 20.03.2014 12:20.
Ann Storsjö
Bildtext Ann Storsjö leder Ekenäs Energi Ab:s styrelse
Bild: Yle/Minna Almark

Bolagiseringen av Ekenäs Energi blev dyr för bolaget och är en ekonomisk utmaning de kommande åren, men nyvalda styrelseordföranden Ann Storsjö från SFP ser mycket potential i bolaget. Bolagsstämman hölls i dag (19.3).

SFP:s Ann Storsjö valdes i dag (19.3) som väntat till styrelseordförande för energibolaget Ekenäs Energi Ab under bolagsstämman. Bolaget omvandlades från ett kommunalt affärsverk till ett aktiebolag vid årsskiftet då tidigare Karis fjärrvärme Ab köpte affärsverket Ekenäs Energi.

Vilket aktiebolag som helst måste ha konkurrenskraftiga priser och det anser jag att vi har.

Styrelseplatserna fördelades så att SFP fick ordförandeposten plus två platser i styrelsen. De gavs till Thomas Bergman och Nils-Olof Nylund. SDP fick de två övriga platserna och de tillföll Marianne Isaksson-Heimberg och Jorma Saaristo.

Programmet är inte längre tillgängligt

Styrelsens suppleanter är SFP:s Diana Nyberg-Lindholm och SDP:s Bo-Erik Ekholm.

Bra mix i styrelsen

Ann Storsjö är mycket nöjd med hur styrelsen har sammansatts.
- Vi har lyckats förena ett gediget tekniskt kunnande med bred samhällsförankring.

Storsjö säger att det tekniska kunnande representeras av SFP:s Thomas Bergman som är ingenjör och av teknologie doktor Nils-Olof Nylund från forskningsorganisationen VTT. Nylund har inte ställt upp för SFP i val, men valdes till uppgiften på basis av sina meriter just för att få kombinationen av politisk förankring och sakkunskap.

- Marianne Isaksson-Heimberg och Jorma Saaristo representerar kontinuitet från Karis fjärrvärme och direktionen för Ekenäs Energi. Det tycker jag också är väldigt viktigt, säger Storsjö.

Också suppleanterna är valda med omsorg.
- Diana Nyberg-Lindholm har lång företagarerfarenhet. Bo-Erik Ekholm satt också i den tidigare energidirektionen.

Styrelsen väljs för ett år i taget och bolagsstämman tar om ett år ställning till medlemmarna och ordförandeskapet.

Jorma Saaristo
Bildtext En av styrelsemedlemmarna är Jorma Saaristo, SDP.
Bild: YLE/Minna Almark

Under våren klarnar vem som blir ordinarie vd för bolaget. Just nu sköts uppgiften av Frank Hoverfelt fram till juni.

Hyfsat resultat

För ifjol gäller ännu två skilda bokslut. Det mindre bolaget Karis fjärrvärme Ab och det större och därmed också intressantare affärsverket Ekenäs Energi.

För Ekenäs Energis del säger Ann Storsjö att resultatet med tanke på omständigheterna är rätt bra.
- Det generar ett positivt kassaflöde efter avskrivningar på cirka 800 000 euro. Det innehåller ersättningen på grundkapital på drygt 500 000 euro som tillfaller staden.

- Det resultatet kan man anse nöjaktigt eller relativt gott då man beaktar att elpriserna under hela fjolåret låg på en väldigt låg nivå.

Hon påpekar också att priserna på utsläppsrätterna var låga och att vädret var varmt vilket försämrade resultatet.

Bra och dåligt

Själva elförsäljningen inom Ekenäs Energi gjorde ett positivt resultat. Men resultatet landade ändå på minus på grund av att affärsverket ägde andelar i framförallt torvkraft inom Katternö Kraft.
- Det här är något vi delvis har åtgärdat genom att vi har sålt bort 30 procent av det här innehavet i februari. Vi kommer att se över resten.

- När det gäller den övriga verksamheten; alltså elnät, servicetjänster och fjärrvärme gjorde alla delområden ett gott resultat trots det varma vädret, säger Ann Storsjö.

Hon berömmer också driftsäkerheten både inom fjärrvärmen och i elnätet.

I december drabbades regionen av det häftiga ovädret Seija med starka vindar som ledde till elavbrott mot Ekerö och västra sidan av Pojoviken.
- Här hade vi ett avbrott med 49 spänningslösa transformatordistrikt. Trots att avbrottet var så omfattande kunde det avhjälpas på fyra och en halv timme. Det var ett väldigt gott arbete från personalens sida.

diana nyberg-lindholm blir intervjuad
Bildtext Diana Nyberg-Lindholm (SFP) är suppleant med lång företagarerfarenhet.
Bild: Yle /Jennifer Granqvist

Ekonomiskt tuffa år framför

Rent tekniskt sett blev Karis fjärrvärme Ab bolaget Ekenäs Energi Ab. Det bolaget köpte sedan det betydligt större kommunala affärsverket Ekenäs Energi vid årsskiftet.

I praktiken beviljade Raseborgs stad ett lån på 33,1 miljoner euro till Ekenäs Energi Ab så att bolaget kunde köpa de anläggningar som tillhörde Ekenäs Energi.

8,1 miljoner av lånet betalas bort inom åtta år medan resten, 25 miljoner, återbetalas om 10 år.

Ekenäs Energis gamla skulder på 22,3 miljoner euro blev istället stadens skulder. Det betyder också att det numera är stadens sak att förvalta andelarna i Fennovoimas kärnkraftbygge. Raseborg har i enlighet med fullmäktiges vilja inte utvidgat sitt innehav i bygget.

Ekenäs Energi Ab ska årligen betala 1,9 miljoner i ränta till Raseborg för lånet. Dessutom innebär bolagiseringen ökade avskrivningar.

Det betyder att de två kommande åren helt som planerat kommer att vara utmanande för Ekenäs Energi. Bolaget räknar med att göra minusresultat på några hundratusen euro och kommer knappast att kunna betala ut dividender till Raseborgs stad.

- Det här upplägget är en stor utmaning för bolaget. Det kan jag inte komma ifrån. Men det är inte omöjligt på något sätt. Det finns ett stort potential i bolaget att klara av det här, säger Ann Storsjö.

Kärnverksamheten viktig

Ann Storsjö säger att Ekenäs Energi i framtiden ska koncentrera sig på sin kärnverksamhet, alltså att förse invånarna med el och fjärrvärme.
- Samtidigt ska vi ju också se vad det finns för möjligheter och öppningar eventuellt när det gäller uppladdning av elbilar. Den vägen finns en möjlighet att öka på elförbrukningen och elförsäljningen.

Bolaget måste göra elnätet ännu bättre för att möta nya krav i lagen som kräver att konsumenterna ska ha trygg tillgång till el.
- Det här jobbet kom vi redan bra igång med hösten 2013.

Men inom fjärrvärmenätet har det redan tidigare gjorts satsningar vilket ger en stadig inkomst.
- Det är klart att dess lönsamhet ännu kan förbättras, men det är en mycket stabil verksamhet.

Krav på avkastning

I offentligheten har Ekenäs Energi fått kritik för att höja priserna på elöverföring där man har monopol i sitt område för att ge staden så mycket inkomst som möjligt.

Trots att bolaget nu är ett aktiebolag så ägs det ändå till 100 procent av staden och staden kan ställa förväntningar på bolaget.

Ann Storsjö ser ingen konflikt i stadens förväntningar och Ekenäs Energi Ab:s arbete.
- Vilket aktiebolag som helst måste ha konkurrenskraftiga priser och det anser jag att vi har. Alla aktiebolags ägare ställer krav på bolaget. Det hör till upplägget.

När det gäller prisutvecklingen säger Storsjö att inga större förändringar just nu är att vänta.