Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Åk hem eller gå under jorden"

Från 2014
Uppdaterad 20.03.2014 09:44.
asylsökande
Bild: Yle

Inrikesministeriet vill skärpa utlänningslagen för att uppmuntra asylsökande som har fått avslag på sina asylansökningar att avlägsna sig. Enligt medborgarorganisationer försämrar den föreslagna lagändringen de asylsökandes rättsskydd.

- Vi förstår inte varför man vill ändra på något som har fungerat bra, säger Kaisa Väkiparta som är informatör på Finlands Flyktinghjälp.

Den finländska lagstiftningen har enligt Finlands Flyktinghjälp i många hänseenden varit exemplarisk. Den som har fått avslag på sin asylansökan har kunnat få ett tillfälligt uppehållstillstånd om han eller hon inte har kunnat återvända till sitt hemland.

Asylsökande ska inte kunna välja själv

På inrikesministeriet ser man det som problematiskt att asylsökande som har fått avslag på sina ansökningar, och trots det inte avlägsnat sig, kan få tillfälligt uppehållstillstånd

- Vi har hundratals sådana fall. De får ett tvåårigt uppehållstillstånd som i praktiken betyder permanent uppehållstillstånd efter som det sedan förlängs automatiskt, säger Räsänen.

päivi räsänen
Bildtext Inrikesminister Päivi Räsänen
Bild: YLE

Enligt Räsänen är det få andra länder inom EU som har ett likadant system som Finland. Finland följer endast EU-direktiv om en enhällig politik om man ändrar lagen.

- Vi kan inte ha ett system där den asylsökande i praktiken kan välja själv om han eller hon stannar, säger Räsänen. Då behöver vi ju ingen migrationspolitik.

Morot och piska

Inrikesministeriet vill locka den som har fått avslag på sin ansökan att avlägsna sig från Finland med en summa pengar som varierar från fall till fall.

Förutom pengar vill man också göra det mindre fördelaktigt för den som trots allt väljer att stanna. De skall inte längre ha rätt att inkvartera sig på mottagningscentralerna eller åtnjuta andra rättigheter.

Papperslösa ökar

På Finlands flyktinghjälp ser man det som problematiskt om asylsökande hamnar utanför systemet med mottagningscentraler och rättstjänster. Det skulle innebära att antalet papperslösa ökar i vårt land. Människor tvingas helt enkelt gå under jorden.

- De skulle ständigt få gömma sig och vara rädda för att bli fast, säger Kaisa Väkiparta som är informatör på Finlands Flyktinghjälp.

kaisa väkiparta,
Bildtext Kaisa Väkiparta är informatör på Finlands Flyktinghjälp
Bild: YLE

Också på Flyktingrådgivningen, till vilken asylsökande söker sig för att få juridisk hjälp, är man bekymrad.

- I praktiken blir de här människorna utan rättskydd, säger Marjaana Laine som är verksamhetsledare och flyktingjurist på Flyktingrådgivningen.

Enligt henne är det inte endast problematisk för de enskilda fallen utan för hela samhället. Det borde inte ligga i Finlands intresse att fler människor tvingas gå under jorden.

- Risken är stor att falla offer för bland annat människohandel, säger Laine.

marjaana laine
Bildtext Marjaana Laine är verksamhetsledare på Flyktingrådgivningen
Bild: YLE

Årligen är det ett tiotal asylsökande som får avslag på sina asylsökningar och som vägrar återvända. De flesta av dem kommer från Somalia, Irak och Afghanistan.

Enligt Väkiparta är det problematiskt att man antar att den asylsökande kan återvända om han eller hon bara så vill.

-.I själva verket kan det vara omöjligt för den asylsökande att återvända till sitt hemland av säkerhetsskäl.

Läs också:
Hur gick det för de hungerstrejkande afghanerna?
Lagförslaget på inrikesministeriet webbsida