Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Här bor Vandas Asterix och Obelix

Från 2014
Bildtext Tre generationer Sottungsbybor runt kaffebordet på Bisa gård
Bild: Yle/Malin Ekholm

För ungefär trettio år sedan började Vanda stad se sig om efter ett ställe att placera en avstjälpningsplats. Området i öster nära Lahtisleden och den nybyggda Ring III verkade vara ett idealiskt ställe. Men det tyckte inte Sottungsbyborna som mobiliserade sig. Hotet om en avstjälpningsplats blev startskottet för en byagemenskap och aktivism som lever kvar än i dag.

- Vi grundade en byaförening och gjorde upp en strategi, minns Göran Härmälä. Vi ville bevara landskapet som en levande landsbygd och kom fram till att vi måste göra oss så viktiga för Vanda att staden inte längre vill exploatera marken här. Och det lyckades.

Drog i alla trådar

Efter avstjälpningsplatsen kom planer på en kraftledning, en slalombacke och naturligtvis egnahemshus. Sottungsbyborna avvärjde hoten ett efter ett med alla medel som stod till buds.

- I en sådan här byagemenskap finns det många sorters kunnande och olika kontaktnät och vi har dragit i alla trådar vi har kunnat säger Dick Sjöblom som idag brukar och nästan alla Sottungsbys åkrar tillsammans med sin son. I och med att vi höll samman har vi kunnat få vår röst hörd.

Visst har det funnits de som velat annorlunda men för majoriteten har det viktigaste varit att bevara landskapet.
-Jo visst har det alltid funnits sådana som har velar bygga ut medger Härmälä. Det är ju harm för dem, inte är det synd om dem.

Bara envåningshus och få byggrätter

Just nu har Vanda stad inga konkreta planer på att bygga ut i Sottungsby. Byn har fått stämpeln ”Byggd miljö av riksintresse” av museiverket och består till delar av nationalparken i Sibbo storskog.
Vägen hit har också inneburit eftergifter på det personliga planet.

-Om man vill bevara det här så betyder också att man måste offra något, vi har till exempel tackat nej till kommunalteknik för att det skulle innebära mer bebyggelse säger Härmälä.

Byggrätterna är begränsade och också hurudana hus som får byggas.

-Vi har en byggnadsförordning som alla som vill bygga här får. Sottungsbyhusen ska vara enkla och låga. Husen ska också placeras i skogskanten. Om man sätter ett tvåvåningshus mitt på åkern så då är den platsen förstörd säger Härmälä.

Nationalparken både gåva och förbannelse

Idag är det den nygrundade nationalparken i Sibbo storskog som vållar mest huvudbry. Det finns ingen fungerande infrastruktur vilket innebär att besökarna parkerar på vägkanten och stör trafiken. Också lösspringande hundar har orsakat problem.

Samtidigt gör närheten till nationalparken att byn också i framtiden kan vara viktig för Vanda just som den är, med odlade åkrar och stor artrikedom.

-Vi vill vara med i utvecklingen så att man fattar intelligenta beslut när det gäller till exempel trafikplaneringen säger Janica Hindle som hör till den yngre generationen Sottungsbybor. Jag kommer att fortsätt arbetet för att mina barn ska få njuta av samma trygghet som jag har känt.

Mer om ämnet på Yle Arenan