Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisaföräldrar känner sig maktlösa

Från 2014
Bild: Yle/Carmela Walder

Lovisaföräldrar är upprörda över att kapaciteten att ta hand om barn med inlärningssvårigheter minskar då Sensomotoriska centret stänger vid årsskiftet. De känner sig handlingsförlamade. De upplever att beslutet redan är fattat och att de ingenting kan göra för att häva beslutet.

De föräldrar som Yle Östnyland har talat med anser alla att det är en stor förlust för barnen i Lovisa att Sensomotoriska centret ska stänga vid årsskiftet 2015. Förskolebarnen går miste om den granskning som Sensomotoriska centret har gjort över inlärningskapaciteten. Barn med behov av stöd har fått det från Sensomotoriska centret, men det här faller bort. Frågan är om speciallärarna räcker till för att hjälpa alla barn med inlärningssvårigheter.

- Nå inte känns det ju bra inte, säger Johanna Jansson som är ordförande för Hem och Skola vid Generalshagens skola.

Kristian Willner med barn i Haddom skola konstaterar att det alltid är ett minus då någonting tas bort från barnen.

Maktlöshet råder

Föräldrarna känner sig maktlösa och tycker att beslutet att stänga centret kom som en blixt från en klar himmel. Direktionsordförande för Generalshagens skola Mikael Nystedt hörde om saken först då Yle Östnyland för en tid redan rapporterade om stängningen.

- Vad kan man?, frågar sig en upprymd Johanna Jansson, ordförande för Hem och Skola vid Generalshagens skola.

Direktionen tar upp frågan

Mikael Nystedt som är direktionsordförande vid Generalshagens skola konstaterar att bildningsnämnden redan har fattat beslut att centret ska stänga. Direktionen ska ta upp frågan till diskussion på sitt följande möte, men konstaterar upprymt att det är mycket lite som direktionen kan göra för att förhindra stängningen.

Hem och Skola-ordförande Johanna Jansson är positivt inställd till att en aktion mot stängningen av Sensomotoriska centret. Det kunde handla om en namninsamling eller ett invånarinitiativ. Hon överväger att ta upp frågan på nästa Hem och Skola-möte.