Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Raseborg kartlägger kustvatten med stöd av stiftelsepengar

Från 2014
Knipans strand i Ekenäs
Bildtext Raseborg skall kartera kustvattnen med stöd av stiftelsepengar.
Bild: Yle/Robin Lindberg

Raseborgs stads miljöbyrå har fått 200 000 euro av bergsrådinnan Sophie von Julins stiftelse. Pengarna ska användas till att kartera de kustnära havsområdena i Raseborg. Också yrkeshögskolan Novia och flera andra instanser deltar.

Resultatet ska bli en havsmanual där det ges konkreta råd för hur havsmiljön i Raseborg ska skötas. Raseborg blir den första staden i Finland som ger ut en havsmanual.

Kustvattnen i Raseborg och Ingå är bland de mest övergödda i Finska viken.

Stadens miljöbyrå har redan en längre tid förhandlat med Sophie von Julins stiftelse om finansiering.

Miljöbyrån kommer att samarbeta med Yrkeshögskolan Novia för att genomföra karteringen. Novia kommer att ansöka om extra statlig finansiering för projekt.

Också Nyland närings-, trafik- och miljöcentral, Forststyrelsen, Tvärminne zoologiska station, Vilt- och fiskeriforskningscentralen kommer att delta i samarbetet.

Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd godkände projekt Havsmanualen i onsdags (19.3).