Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Främmande språk kör om svenskan

Från 2014
Uppdaterad 21.03.2014 13:01.

Det finns snart fler personer i Finland som talar främmande språk än vad det finns svenskspråkiga. De med främmande språk som modersmål väntas bli fler än finlandssvenskarna under februari eller mars.

Med främmande språk avses ett annat språk än finska, svenska eller samiska. Enligt Statistikcentralens uppgifter stod de med främmande språk som modersmål under fjolåret för hela 90 procent av befolkingsökningen. Också den finskspråkiga och samiska befolkningen ökade.

Finlandssvenskarna var den enda språkgruppen som minskade i antal, med 67 personer. I slutet av 2013 fanns det 290 910 finlandssvenskar, vilket motsvarar 5,3 procent av befolkningen. Vid samma tid var de med främmande språk som modersmål bara 1800 personer färre än finlandssvenskarna.

Ryskspråkiga utgjorde den största gruppen av personer med främmande språk som modersmål, med nästan 70 000 personer. I slutet av 2013 fanns det 42 936 estländska, 15 789 somaliska, 15 570 engelska och 13 170 arabiska personer i Finland.

Statistikcentralens befolkningsdata visar också att allt färre personer hör till religiösa samfund. I slutet av år 2013 var antalet personer utan religösa samfund över 1,2 miljoner eller ungefär 20 procent av befolkningen. År 1990 var cirka 90 procent av finländarna medlemmar i ett religöst samfund registrerat i Finland.