Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Elektroniska studentskrivningar inleds år 2016

Från 2014

Världen blir allt mera virtuell dag för dag och så småningom digitaliseras även studentskrivningarna. Det är bra att skolan följer med den ständigt utvecklande världen vi lever i. Gymnasiestuderandena kommer från och med år 2016 att skriva studentexamensproven på dator och år 2019 kommer alla prov att skrivas på dator. Digitaliseringen av studentskrivningarna är en stor förändring i gymnasierna och kräver ett välfungerande och pålitligt system.

Det kommer förhoppningsvis att underlätta elevernas skrivande samt lärarnas och studentexamensnämndens bedömningsarbete. Denna revolutionära förändring kommer att minska möjligheten för eleverna att fuska eller lunta, och det ger även möjligheter till personer med skrivsvårigheter av olika slag att prestera bättre.

Kommer staten att erbjuda datorer till alla elever som ska skriva studentexamen eller får eleverna använda sina egna datorer? Datorerna i vårt gymnasium är i alla fall för långsamma för att skrivningarna skall ske snabbt och smidigt. Alla datorer måste fungera lika bra och inga problem får uppstå, till exempel när man ska spara sin text. Det får inte finnas en chans att någon elevs prov tappas bort i systemet, vilket skulle leda till omskrivning.

Datorerna kommer att behöva ström genom de flera timmar långa studentskrivningarna, vilket kommer att kräva att det finns strömuttag för laddaren till varje dator. Det kommer antagligen att finnas ett trådlöst nätverk för att det nya systemet ska fungera, men kan detta öka risken för elever att hacka in sig på datorn och använda sig av informationskällor eller internet?

Provuppgifterna kommer säkert ändras en del med tanke på att penna och papper byts ut till en dator. Förhoppningsvis kommer eleverna att få öva tillräckligt mycket på att använda datorerna under lektionerna och en del kurser kunde också övergå till att helt och hållet använda sig av datorer. Detta skulle förbereda eleverna för de kommande elektroniska studentskrivningarna och minska oron hos eleverna.

Den här förändringen kommer knappast att vara ett så stort steg för de kommande gymnasieeleverna, eftersom de flesta ungdomar dagligen använder sig av elektroniska apparater.

Magdalena Planting och Oliver Roos
Brändö gymnasium

Den här texten är skriven av skolelever i projektet Yle Nyhetsskolan. Läs mera om projektet på Svenska.yle.fi/nyhetsskolan.