Hoppa till huvudinnehåll

Nyhetsskolan

Specialskola och årskurserna 7-9 under samma tak?

Från 2014
Uppdaterad 26.03.2014 07:38.
Bildtext Kommer Parkskolans elever att klara sej i så här stora klassrum?
Bild: YLE/Sophie Ögård

Planerna på att förena Parkskolans elever som har olika grader av handikapp eller inlärningssvårigheter med årskurs 7-9 i Lovisanejdens högstadium har väckt starka känslor på många håll.

– De här planerna är hemska på grund av att min bror troligtvis kommer att bli mobbad av högstadieelever, för att de inte är vana vid annorlunda människor, säger systern till en elev i Parkskolan.

Enligt Parkskolans rektor Petra Paakkanen är mobbningsrisken inte nödvändigtvis större bara man förbereder eleverna i årskurs 7-9 och också de som skall flytta. Paakkanen förklarar att eleverna i Parkskolan nu är socialt isolerade. I och med flyttningen kommer de i kontakt med andra ungdomar i samma ålder. I framtiden ka de ha vissa gemensamma lektioner med andra elever i årskurs 7-9. Sådana ämnen är tillexempel gymnastik, huslig ekonomi och musik. I Parkskolan kan till exempel finnas elever, som kan finska väldigt bra men nu inte har några möjligheter att delta i en vanlig finskalektion.

När den tidigare nämnda systern har fått mera information om sammanslagningen av skolorna har hennes åsikter förändrats. Nu när hon fått mer fakta om vad flyttningen egentligen går ut på och hur den kommer att kommer att arrangeras, anser hon att det kanske kan vara ett riktigt bra idé.

– Ett antal år sedan har det skett en ändring i lagen och de grundläggande stödformerna som betyder att alla elever borde få samma undervisning. säger utbildningschef Timo Tenhunen.

Om planerna går igenom kommer Parkskolan att försvinna och bli en och samma skola med högstadiet. De som behöver extra hjälp skulle bli placerade i ett klassrum där de får den hjälp de behöver. Lärarna på Lovisanejdens Högstadium måste ta i beaktan dem som kommer från Parkskolan, eftersom undervisningssättet är rätt annorlunda i Parkskolan.

Sophie Ögård och Johanna Nygård
Lovisa Gymnasium

Den här texten är skriven av skolelever i projektet Yle Nyhetsskolan. Läs mera om projektet på Svenska.yle.fi/nyhetsskolan.