Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ingen mer "Den blomstertid nu kommer" vid skolavslutningar?

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 15:36.
Vårfest i Winellska skolan, juni 2013.
Bildtext Vårfest i Winellska skolan i Kyrkslätt i juni 2013.
Bild: Yle/Jenny Blomqvist

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen uppmanar Utbildningsstyrelsen att se över sina direktiv till skolorna gällande ordnandet av traditionella och religiösa fester i skolan.

Enligt biträdande JK är de religiösa tillställningar som skolorna ordnar i nuläget problematiska med tanke på främjandet av religionsfrihet, jämlikhet och opartiskhet.

Sådana tillställningar är till exempel gemensamma stilla stunder och jul- och våravslutningar där man sjunger psalmer.

Religionsfriheten är en grundrättighet som är tryggad i grundlagen, påminner biträdande justitiekanslern om.

Biträdande justitiekanslerns uppmaning riktas till Utbildningsstyrelsen, eftersom praxis varierar i olika skolor i Finland. Biträdande JK Puumalainen kommer att följa med hur ärendet framskrider i Utbildningsstyrelsen och i skolorna.

Ett alternativ kunde vara att församlingarna eller andra religiösa samfund skulle ordna tillställningar efter skolan, säger referendarieråd Outi Kostama som förberett ärendet.

Biträdande justitiekanslern undersökte ärendet på basis av ett klagomål.

Olika tolkningar från myndighetshåll

I augusti ifjol fastslog i sin tur riksdagens biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja att det inte är religionsutövning att sjunga psalmen "Den blomstertid nu kommer" på skolavslutningen.

Enligt Pajuoja är psalmen en finländsk vårfesttradition som saknar religiös anknytning.

Pajuoja påpekade då att Gud nämns bara en gång i de två första verserna, som vanligtvis sjungs på avslutningarna.

"Traditionella psalmer inte religionsutövning"

Enligt Bob Karlsson, direktör för enheten för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen, har frågan inte diskuterats under den senaste tiden.

Utbildningsstyrelsen har haft ståndpunkten att traditionella psalmer, såsom "Den blomstertid nu kommer" kan sjungas på avslutningarna och att de inte räknas som religionsutövning.

- Men vi måste nu reda ut och se över vår praxis kring det här, säger Karlsson till Yle nyheter.

Får eleverna tillräckligt med information om att de inte behöver delta vid till exempel religiösa morgonsamlingar i skolorna?

- Det kan hända att det brister i informationen, i synnerhet i skolor med endast ett fåtal barn som inte deltar i religionsundervisningen, säger Karlsson.

"Puumalainen har fel"

Biträdande justitiekanslers Mikko Puumalainen får mothugg - av två grundlagsexperter. Två tidigare ordförande för riksdagens grundlagsutskott Ben Zyskowicz och Kimmo Sasi är förvånade över JK:s tolkning.

- Under de senaste åren har utskottet tolkat det så att det inte finns några grundlagsenliga hinder för att sjunga sommarpsalmen vid skolavslutningen. Tolkningarna följer utskottets riktlinjer i fråga om religionsfrihet och historiska traditioner, slår Sasi och Zyskowicz fast i ett pressmeddelande.

Puumalainens uttalande är alltså felaktigt. Han kan visserligen uttala sig fritt som medborgare, men som biträdande JK är det osakligt att uttala sig som han gör, säger Sasi och Zyskowicz.

Läs också:
Vem har rätt i frågan om psalmer i skolan?
"Religiösa inslag en del av kulturarvet" säger skoldirektör i Vasa
Nå vad ska vi sjunga då?
Klart nej till att förbjuda Den blomstertid

Diskussion om artikeln