Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lyckat med vården i egen regi

Från 2014
Uppdaterad 24.03.2014 19:35.
Sjundeå hälsovårdscentral
Bildtext Vården blev billigare i egen regi i Sjundeå.
Bild: Yle/Minna Almark

År 2013 var ett bättre år för Sjundeå kommun än året innan. Det framgår av kommunens bokslut, som presenterades på måndagen.

Programmet är inte längre tillgängligt

År 2012 var synnerligen dåligt, men nu kan kommunen uppvisa ett positivt resultat. I bokslutsrapporten kan man läsa att 2012 års minusresultat på drygt 1,6 miljoner nu blivit ett plus på en halv miljon, trots stora avskrivningar.

Det som också sticker ut är att skatteinkomsterna är högre, 27,5 miljoner jämfört med 24,7 miljoner året innan. Det förklarar kommundirektör Juha-Pekka Isotupa med att staten har tidigarelagt skatteåterbetalningar, så på sätt och vis är det som om kommunen skulle ha fått tretton månaders skatteinkomster av staten. Det är en engångsföreteelse, nästa år jämnar det ut sig igen, säger kommundirektören

Sjundeås kommundirektör Juha-Pekka Isotupa
Bildtext Kommundirektör Juha-Pekka Isotupa.
Bild: Yle/Börje Broberg

Det kumulativa underskottet har minskat betydligt, från 1,1 miljoner till 600.000 och årsbidraget är positivt, 2,4 miljoner.

Men det ser inte mera ut som att människor är intresserade av att flytta till Sjundeå. Kommundirektör Isotupa tänker sig att folk nu hellre väljer att bosätta sig i huvudstadsregionen och i andra större städer.

Grundtryggheten i egen regi en lyckad lösning

Den stora förändringen i Sjundeå ifjol var att kommunen själv tog hand om social- och hälsovården. Orsaken var att samarbetet Lost med Lojo avslutades.

- Det visade sig vara en bra sak för kommunen, säger grundtrygghetschef Benita Öhberg.

Grundtrygghetschef Benita Öhberg i Sjundeå.
Bildtext Grundtrygghetschef Benita Öhberg tycker det var lyckat för Sjundeå att ordna vården i egen regi.
Bild: Yle/Börje Broberg

Sjundeå hade bara fyra månader tid att få verksamheten i gång i egen regi. Det var en stor utmaning, som ändå gav ett lyckat resultat.

- Det visade sig vara bra att gå igenom alla processer i vårdkedjorna, att ha klienten på rätt plats i vården, förklarar grundtrygghetschefen.

Närservice i stället för köptjänster har varit rätt satsning, tillsammans med ett bra samarbete med Lojo sjukvårdsområde.

Vården kostar mindre

Kostnaderna för grundtryggheten har minskat i Sjundeå. Det har lyckats genom förebyggande verksamhet och nära samarbete med andra sektorer i kommunen.

- En viktig del av detta är åldringsvården, där man har lyckats med att ha klienten på rätt plats i vårdkedjan, säger Benita Öhberg.

När det finns läkare tillhanda dygnet runt blir det heller ingen onödig ”ambulansruljans” till Lojo.

- Sjundeå är en liten kommun och därför behöver beslutsprocessen gällande klienter inte bli så lång, man känner sina klienter, konstaterar Öhberg.

Stora enheter är kanske inte billigare

Det som Benita Öhberg beskriver går ju tvärt emot uppfattningen att större enheter är förmånligare än små. Enligt Öhberg beror det på hur man ordnar, men att Lost-samarbetet också hade goda modeller.

- Men det man vinner på i Sjundeå är närheten till klienten. Närservicen borde också preciseras i den modell för social- och hälsovården, som regering och opposition lade fram på söndagen, säger grundtrygghetschef Benita Öhberg i Sjundeå.