Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skåldövattnet borde bli kommunalt

Från 2014
Vattenledningsarbete på en åker.
Bildtext Få i Skåldö- och Torsöområdet har anslutit sig till vattenandelslaget.
Bild: Yle/ Bettina Aspfors

Skåldö vattenandelslag borde fusioneras med Raseborgs vatten. Resultatet av söndagens andelsstämma är att vattenandelslagets styrelse ska fortsätta förhandla med det kommunala vattenbolaget.

Skåldö vattenandelslag arbetar med att förse Skåldö- och Torsöområdet i Ekenäs skärgård med vatten- och avloppsledningar. Men andelslagets ekonomi är nu väldigt dålig eftersom få hushåll har anslutit sig. Lånebördan är över två miljoner euro.

Lösningen är att andelslaget fusioneras med Raseborgs vatten.

- Med god tur kan fusionen äga rum redan i sommar, säger Mikael Borgman från SFP, stadsstyrelsens representant i andelslagets styrelse. Borgman fungerade som ordförande under söndagens andelsstämma.

Över 30 personer var på plats på andelsstämman, vilket är över hälften av de som är anslutna.

Enligt Borman var diskussionen aktiv men saklig.

Målsättningen för vattenandelslaget är att de som är anslutna får vatten som normalt. De som betalat anslutningsavgiften ska kunna betala resten av summan och få en anslutning ännu innan fusionen äger rum.

Frågan tas nu upp i olika politiska organ. Slutligen manglas frågan i stadsfullmäktige.

Konkurs osannolik
Raseborgs vatten kan rädda Skåldö vattenandelslag
Oklart vem som måste ha Skåldövatten
Raseborg kunde ta över Skåldö vattenandelslag

Diskussion om artikeln