Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tandläkare hoppas undvika mardrömsscenario

Från 2014
Tandläkare Jens Smeds.

Om den offentliga tandvården för vuxna läggs ner blir Jens Smeds mardröm verklighet. Det finns enligt honom inte resurser inom den privata tandvården att ta hand om allas tänder.

Smeds, tandläkare på den privata tandläkarstationen Tidens Tand i Vasa, har varit orolig för en nedläggning och vilka konsekvenser det skulle ha för den privata tandvården och finländarnas tänder överlag.

Till exempel SFP:s ordförande Carl Haglund sade i höstas att tandvården för vuxna kunde avskaffas som en sparåtgärd. Medicinalråd Anne Nordblad på Social- och hälsovårdsministeriet säger att det, vad hon vet, inte finns planer på att avskaffa den offentliga tandvården för vuxna. Något sånt föreslår man inte heller i den rapport som en utredningsgrupp överlämnade till omsorgsminister Susanna Huovinen (Sdp) i november.

Vad regeringen besluter är förstås ett kapitel för sig.

Jens Smeds är lättad om den offentliga tandvården får fortsätta. Han säger att man på Tidens Tand redan har långa köer som bara växer.

- Resurserna på den privata sidan skulle inte räcka till om den kommunala tandvården läggs ner. Dessutom skulle det ju bli dyrare för folk att använda den privata sidan, säger Smeds.

Det man från statens sida åtminstone vill göra är att förlänga mellanrummen mellan tandkontrollerna, så att de med de friskaste tänderna skulle kallas på kontroll med ett par års mellanrum. Det här skulle gälla både den offentliga och den privata sidan. I enlighet med det ska vuxna patienter i fortsättningen få FPA-ersättning för tandkontroll endast vartannat år. Ersättningen utbetalas dock oftare om patienten med tanke på sitt hälsotillstånd behöver besöka tandläkaren oftare.

Smeds är rent av positivt inställd till det här förslaget.

- För vissa är det bra. Har man friska och bra tänder behöver man inte komma in så ofta.

Något extra arbete för tandläkarna borde det här förslaget inte medföra enligt Smeds.

Sedan 2002 har den kommunala tandvården omfattat personer i alla åldrar.

Bland annat genom att minska på kontrollerna räknar man från statens sida med att kunna spara 15 miljoner på kommunernas utgifter mellan åren 2015 och 2017.

Dessutom räknar man med att minskningen i FPA-ersättningar inom tandvården under samma tid ska spara 20 miljoner euro.