Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Framgångsrecept i Tenala

Från 2014
Uppdaterad 25.03.2014 13:09.
Kent Gustafsson är viceordförande i tenala byarådsförening
Bildtext Kent Gustafsson myser när han läser enkäten om nöjda Tenalabor
Bild: Yle/ Bubi Asplund

Byar på den västnyländska landsbygden är konstant i farozonen. Nedskärningar och avbefolkning är bekanta termer och det blir allt svårare att hållas på ytan. Ett exempel är Lappvik i Hangö. Hur är det med Tenala i Raseborg, hur mår byn i dag?

- Det ser bra ut. Uppfattningen stärks av den enkät som gjordes vid årsskiftet. Vi frågade bland annat vilket vitsord du ger din hemby, på en skala ett till fem. Och Tenala fick faktiskt över fyra poäng i medeltal, säger Kent Gustafsson, viceordförande i Tenala byaråd.

Radio Vega Västnyland

Programmet är inte längre tillgängligt

Enligt Gustafsson står Tenala inför likadana utmaningar som andra små orter på glesbygden.

- Stadens ekonomi är det första som kommer fram. Ett annat problem är trafikförbindelserna som hela tiden blir sämre. Det går färre bussar och så vidare.

Ännu fler jippon

Trenden har varit att skära ner på tjänster i byar, hur ser Gustafsson på det här?

- För tillfället har vi det rätt bra. Vi har post, bank och apotek, men sådana här beslut är inte upp till oss.

Framtiden är oviss. Det finns även bevis på byar med ingen service som ändå verkar vara välmående, till exempel Pitkäpää i Lovisa i östra Finland där byborna ordnar evenemang året runt. Tenaladagen och dans på Torparrian är exempel på folkrika händelser i Tenala. Hur medvetet har man jobbat för det här?

- Jag tror inte det är medvetet och planerat utan snarare en följd av den goda gemenskapen i byn och den goda andan.

Gustafsson passar på att marknadsföra Tenala byaråds hemsida där det enligt honom redan finns en rad jippon trots att allt inte ännu är spikat. Han lyfter upp enkäten och berättar att Tenalaborna vill att det ordnas ytterligare evenemang i byn.

Lappvikborna i Hangö skriker efter en butik till byn, medan Tenala har det okej med matbutiker. Är en butik hjärtat som får byns framtid att bulta?

- Då Tenala slogs ihop med Ekenäs blev det väldigt tyst i byn. Det blev ödsligt på gatan och det gör att stämningen blir nedtryckt. En butik innebär att folk rör på sig och träffar varandra. Det blir lite mera rörelse i byn. Men det behövs andra mötesplatser än en butik. Det behövs lokaler där föreningar kan ha möten och där man kan ordna fester.

Samarbete med staden

Hur viktigt är det att hålla informationskanalerna öppna till beslutsfattare och tjänstemän?

- Det är viktigt och jag tycker vi lyckats rätt så bra i Tenala. Vår utgångspunkt är att det är ett samarbete mellan byn och staden. Stadens uppgift är att se till helheter, men då det gäller lokala frågor kan vi från byn erbjuda lokalkännedom och ge den information stadens tjänstemän och beslutsfattare behöver.

Kent Gustafsson anser att Tenala har lyckats i samarbetet med staden.

- Det ska byggas i ett dagis och där fick vi ge vår synpunkt och staden lyssnade.

Kent tillhör en annan generation och vågar inte uttala sig om Tenala-tonåringarnas vilja att stanna kvar i byn, men nya arbetstillfällen är viktiga.

- Vi borde trygga arbetsplatser för ungdomar som fortfarande är i skolan och sommarjobbar. Alla har inte bil och möjlighet att röra på sig.

Västnylands Florida

Tenala, Västnylands Florida, lockar människor i alla åldrar som firar semester under den gassande solen. De semesterboende är en viktig del av Tenala, anser Gustafsson.

- Vi har funderat på att ytterligare involvera dem i byns verksamhet. Det har talats om tillställningar speciellt riktade till sommarboende med info om byverksamheten. Sommarboende är en delvis outnyttjad resurs.

Tenala är också representerat på Facebook, i komisk tappning.