Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Östnyländska företag skulle lida av Rysslandsbojkott

Från 2014
Bildtext Neste Oil importerar råolja från Ryssland
Bild: YLE/AG Karlsson

Östnyländska företag skulle påverkas negativt om EU går in för en bred Rysslandsbojkott. Östnyländska företag både importerar från Ryssland och exporterar dit.

Peter Backman som är direktör för företagstjänster vid utvecklingsbolaget Posintra säger att en del metallföretag exporterar upp till trettio procent av sin produktion till Ryssland. Backman tror inte att ett exportförbud skulle leda till konkurser, men det skulle ta tid för de östnyländska företagen att finna nya exportmarknader.

De företag som importerar från Ryssland importerar främst råvaror såsom naturgas och råolja. En fjärdedel av all el importeras från Ryssland. Elpriserna påverkar indirekt priserna på de flesta produkter, konstaterar Peter Backman från Posintra.

Peter backman
Bildtext Peter Backman räknar inte med konkurser i Östnyland p.g.a en Rysslandsbojkott
Bild: Yle/Berislav Jurisic

Naturgasen i särställning

Naturgasen är i en specialställning. Det går inte idag att importera naturgas från andra länder än Ryssland. De husbolag i Östnyland som värms upp med naturgas skulle få problem.

Borgå Energi har några reservkraftverk som går med naturgas, men de kan också gå på olja, säger VD Patrik Wackström. Han avgör att bojkotten inte skulle påverka Borgå Energi nämnvärt.

Lamor och Fortum

Borgåföretaget Lamors export till Ryssland är stor, men Rysslandsexporten är en mindre andel av bolagets totala export än för tio år sedan. Nu är ett exportförbud till Ryssland inte längre en katastrof säger Ann-Charlotte Fogde på Lamor.

Kärnkraftverket i Lovisa importerar sitt kärnbränsle från Ryssland, men det går att ersätta, säger Fortum. Fortum vill inte spekulera kring möjliga följder av en bojkott. Det vill inte heller Borealis Polymers, ett internationellt plastföretag i Sköldvik.

Råolja från Ryssland

Neste Oil i Sköldvik importerar upp till 80 procent av sin råolja från Ryssland. Den ryska oljan skulle gå att ersätta, men det skulle kräva omändringar i produktionslinjen, säger kommunikations- och marknadsföringschef Osmo Kammonen. Det skulle bli betydligt dyrare att importera råolja från andra håll i världen. Transportsträckan från Primorsk är tio timmar, medan den skulle vara flera dygn från andra håll i världen.

Neste Oil har en oljereserv för flera månader, men kan inte enbart bygga sin produktion på reserverna. För att tillgodose finländarnas behov av olja så måste produktionen rulla på hela tiden och råolja finnas till förfogande, säger Osmo Kammonen på Neste Oil.

Turismen skulle minska

Också turismbranschen skulle påverkas om turismströmmen från Ryssland skulle stoppas. Många östnyländska turistföretag har satsat hårt på att marknadsföra sig i Ryssland. Påverkan skulle dock inte bli lika stor i Östnyland som i Östra Finland, säger Peter Backman från Posintra.