Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kampanj mot svenskan landar i skolorna

Från 2014
Uppdaterad 03.04.2014 14:46.
Nikodemus Heikman.
Bildtext Teemu Heikman har varit språkintresserad sedan ungdomen, han jobbar gärna som svenskalärare.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Teemu Heikman jobbar som svensklärare i Etu-Töölön lukio. Han tycker det inte skulle kännas trevligt om en annan lärare på skolan skulle börja dela ut material som säger att svenskan borde bli valfri.

- Egentligen brukar vi inte göra propaganda mot andra ämnen i skolan. Vi språklärare försöker stöda varandra, speciellt vi som undervisar i andra språk än engelska. Vi är i samma position, vi är i försvarsposition mot engelskan, säger Heikman.

En kampanj för att göra svenskan till ett valfritt ämne i skolorna kan komma att synas i gymnasierna från och med i höst. Bakom initiativet står Vapaa kielivalinta r.y.

Nu samlar föreningen in pengar, för att ha råd att göra reklam för sin sak. Bland annat vill de dela ut informationspaket i skolorna som skulle berätta om fördelarna med en valfri svenska, och uppmana ungdomarna till att engagera sig i saken.

Enligt utbildningsstyrelsen är det skolorna, i sista hand rektorn och lärare, som besluter om de vill dela ut broschyrer om svenskans ställning till eleverna.

Heikman tycker att det visst ska gå att diskutera olika ideologier och politiska inriktningar i skolan, men han tycker också att det är intressant att just svenskans roll ska diskuteras.

Bildtext Antti Jormalainen och Julius Blomfelt som går i Etu-Töölön lukio tycker svenskan kan vara obligatorisk.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

- Det är så riktat mot ett ämne. Jag tror att det kan finnas en viss hatideologi där bakom mot svenskar, mot Sverige och mot finlandssvenskar, säger Heikman.

Heikman ser inte hur det enkelt skulle gå att ordna den valfrihet i språken som Vapaa kielivalinta r.y. vill jobba för.

- Jag tror att det inte skulle finnas tillräckligt med behöriga lärare, eftersom situationen redan nu är att många lärare väljer engelska eller svenska som biämne när de studerar, säger Heikman.

Förening vill ta kampanjen till skolorna

Heikki Orsila är viceordförande i Vapaa kielivalinta r.y., han säger att de vill berätta för gymnasielever om nackdelarna med en oflexibel språkpolitik. Syftet med kampanjen är att göra svenskan till ett frivilligt språk i skolan, så att eleverna skulle kunna välja andra språk istället. Till exempel spanska.

- Det ska finnas undervisning i svenska av bra kvalitet för dem som vill läsa språket, och för det behövs motivation bland eleverna. Jag tror att lektionerna i svenska skulle bli mer trivsamma och effektiva om eleverna fick välja ämnet. Många ungdomar sitter på lektionerna mot sin vilja och är ointresserade, säger Heikki Orsila.

På frågan om hur skolelevernas motivation att studera svenska skulle bli bättre av att i handen få en broschyr som propagerar för att svenskan ska bli ett valbart ämne, svarar Orsila att det inte blir någon nytta på kort sikt.

- Det behövs en diskussion om saken så att undervisningen i svenska kunde vara mer motiverande i framtiden, säger Orsila

Vapaa kielivalinta r.y. står också bakom ett medborgarinitiativ för att svenskan skulle bli frivillig att läsa i de finska skolorna. Namnlistan har undertecknats av 62 158 personer. Den ska presenteras för riksdagens talman Eero Heinäluoma i slutet av april.

- Många svagare elever hänger inte med om kravet är att de måste lära sig två främmande språk. Det kan också vara en motivationsfråga för en del elever, de kanske vill ha två främmande språk men att båda skulle vara något annat än svenska. Det viktigaste är att kunna sätta sig i andra personers situation i den här frågan, säger Orsila.

Diskussion om artikeln