Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vem har rätt i frågan om psalmer i skolan?

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 15:35.
Bob Karlsson, direktör vid utbildningsstyrelsen.
Bildtext Bob Karlsson, direktör vid utbildningsstyrelsen. Arkivbild.

Diskussionen om religiösa inslag i skolorna har blossat upp än en gång. Nu verkar det finnas flera tolkningar av lagstiftningen och inte ens Utbildningsstyrelsen vet vem de ska lyssna på.

Biträdande justitiekansler Mikko Puumalainen uppmanar Utbildningsstyrelsen att se över sina direktiv till skolorna när det gäller religiösa inslag som till exempel psalmsång. Men riksdagens biträdande justitieombudsman Jussi Pajuoja fastslog redan i augusti i fjol att det inte är religionsutövning att sjunga "Den blomstertid nu kommer" på skolavslutningen.

- Det är nog en tolkning av lagstiftning och hur man ser på saker och ting. Kräver myndigheterna att vi ska göra det så ska vi göra det. Det är klart vi måste få en dialog med myndigheterna som har uttalat sig i frågan, både justitieombudsmannens kansli och justitiekanslerns kansli, så att vi får en gemensam syn på det. Lagen är ju den som ska följas och tydligen är det ju lite olika tolkningar hos de här myndigheterna, säger Bob Karlsson, direktör för enheten för svenskspråkig utbildning vid Utbildningsstyrelsen.

Karlsson säger att Utbildningsstyrelsens anvisningar till skolorna grundar sig på lagstiftningen, läroplanen och den tolkning som den biträdande justitieombudsmannen gjorde i augusti. Men nu kan de komma lite ändringar i anvisningarna.

- Det här nya ger oss en orsak till att öppna diskussionen och vi kommer att diskutera det med myndigheterna på nytt och på det sättet försöka styra utbildningsanordnarna med möjligen nya anvisningar. Finns det behov att ändra på dem så ska vi göra det.

Men hur mycket utrymme för tolkning ger dagens lagstiftning egentligen? Enligt Karlsson är lagen till en början ganska entydig.

- Verksamheten i skolan ska vara religiöst obunden och religionsutövning ska inte ingå. Finns det sådana inslag så måste man inte delta om man inte hör till det här religionssamfundet.

Men när det här ska tolkas är det inte lika enkelt. Ta till exempel skolans morgonsamlingar. Karlsson säger att morgonsamlingarna inte behöver vara religiösa, men att många skolor ändå anlitar församlingar för att sköta dem.

- Det här är en fråga som man beslutar om lokalt. Man gör avgöranden där och arrangemangen görs mycket långt utgående från traditioner och hur det har varit tidigare.

"Religiösa traditioner hör till"

Vi ringde några lågstadieskolor i Svenskfinland för att höra hurudan praxis de har i sin skola. Degerby skola i Ingå är en liten skola som följer traditionerna, också de religiösa, berättar rektor Magnus Ljungqvist.

- Nu hör det ju till saken att vår skola är på landet i Ingå och äldre traditioner kanske av den orsaken har hållits kvar en längre tid. Nuförtiden har vi inte så väldigt mycket psalmsång mera i samband med morgonsamlingar. Någon gång sjunger vi en psalm som en kulturgärning, men den stora grejen är inte psalmen numera. Men det som vi har är att församlingen kommer och drar morgonsamlingen en gång i månaden och då är det ju ett religiöst innehåll, säger Ljungqvist.

Degerby skola har bara några elever som inte deltar i morgonsamlingarna och skolan har därför inte några alternativ till morgonsamlingen.

Men i Sirkkala skola i Åbo finns kring tio elever som inte deltar i morgonsamlingen och skolan har därför ett alternativ. Men skolan har ändå lika många morgonsamlingar som församlingen ordnar som Degerby skola har.

- I stort sett handlar det om en morgonsamling per månad. För de som inte deltar i morgonsamlingarna, som oftast är väldigt korta, så har en vuxen övervakare under tiden och de kan handla om att prata kring olika saker som till exempel högtider, säger Elise Kurtén, rektor för Sirkkala skola.

Bob Karlsson från Utbildningsstyrelsen tror inte att församlingarnas morgonsamlingar i skolorna kommer att skippas helt och hållet, men det kan komma mera specifika direktiv om hur en morgonsamling ska ordnas.

- Även om en församlingsanställd kommer och håller en morgonsamling så behöver det ju inte vara en religionsutövning, det beror också på vad den har för innehåll. Men det är klart att de här gråzonerna kanske borde formuleras tydligare och visa vad som är möjligt och inte i skolorna enligt den lagstiftning vi har.