Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Kärnsäkerhetstoppmötet i Haag avslutades

Från 2014
Bild: Yle/ Lotte Krank-van de Burgt

Över 30 länder förbinder sig att minska sina lager av höganrikat uran, som kan användas för att tillverka en atombomb. Det är ett av resultaten på det internationella kärnsäkerhetstoppmötet som avslutades på tisdagen i Haag i Holland.

Representanter för över 50 länder har under två dagar diskuterat hur man kan förhindra att kärnmaterial hamnar i fel händer. Att till exempel terrorister som vill tillverka en radioaktiv bomb får tag på höganrikat uran.

Det finns närmare 2000 ton kärnmaterial som kan användas till vapen i omlopp runt om i världen.

Mycket av det radioaktiva materialet finns på ställen som inte övervakas på något speciellt sätt. Till exempel på sjukhus, i industrin och på universitet. Bland annat i forskningsreaktorer används höganrikat uran som bränsle.

Enligt analytiker kunde radikala grupperingar i teorin framställa en primitiv men dödlig atombomb om de hade tillräckligt med pengar, den tekniska kunskap och det kärnmaterial som behövs.

En attack skulle ha horribla konsekvenser med tiotusentals döda.

Obama initierade kärnsäkerhetstoppmöte

Haagmötet var redan det tredje kärnsäkerhetstoppmötet. Det första ordnades år 2010 och nästa hålls om två år.

Det var USA:s president Barack Obama som initierade kärnsäkerhetstoppmötet och rejäla framsteg har gjort sen det första mötet hölls.

Bland annat har antalet länder som har tillräckligt med kärnmaterial för att framställa kärnvapen minskat från 39 till 25.

På många ställen där höganrikat uran förvaras har säkerheten skärpts. Också Finland har dragit sitt strå till stacken bland annat genom att ta fram hjälpmedel för att upptäcka radioaktivt material i till exempel hamnar, så att man kan stoppa smuggling.

Enhetliga lagar viktigt

Över 30 länder förband sig på Haagmötet att införa de internationella riktlinjerna för kärnsäkerhet i de nationella lagarna. Det vill säga skriva in Internationella atomenergiorganet IAEA:s rekommendationer för hur kärnmaterial ska säkras i lag.

Bildtext Sauli Niinistö deltog i toppmötet.
Bild: Yle/ Lotte Krank-van de Burgt

Det är viktigt att ha enhetliga lagar när det gäller kärnsäkerhet, säger president Sauli Niinistö som representerade Finland på toppmötet.

-Man följer också förstås med vilken lagstiftning som gäller i olika länder. Jag tror att Finlands lagstiftning är mycket modern när det gäller kärnsäkerhet. Det är viktigt att diskussionerna nu fortsätter inför nästa möte år 2016.

Flera länder meddelade på mötet att de kommer att samarbeta med USA för att göra sig av med sitt kärnmaterial.

Bland annat Japan kommer att överlämna över 300 kilo höganrikat uran och plutonium till USA, som omvandlar det till mindre farligt låganrikat uran.

Ryssland inte med i överenskommelse

I en slutkommuniké kom alla 53 länder som deltog i Haagmötet överens om att fortsätta försöka hitta sätt att säkra att kärnmaterial inte hamnar i fel händer.

Men överenskommelsen om att införa riktlinjerna för kärnsäkerhet i nationella lagar undertecknades bara av 35 länder. Bland annat Frankrike, Storbritannien, Kanada och Israel.

Ryssland, Kina, Indien och Pakistan fanns bland de länder som inte undertecknade överenskommelsen.

Enligt experter är det oroväckande att Ryssland med sitt stora lager vapen från sovjettiden inte undertecknade den.

Och nästa steg inför kärsäkerhetstoppmötet år 2016 i USA är att försöka få de länder som inte undertecknade överenskommelsen att göra det.

Man måste vara envis säger doktor Roger Howsley, chef för Världsinstitutet för kärnsäkerhet.

-Vi måste bara fortsätta att trycka på de här länderna. Det är en besvikelse att de här sakerna tar så lång tid. Men det är invecklade saker det är frågan om och ett stort åtagande för de här länderna.

Enligt Howsley återstår ännu mycket arbete för att säkra det potentiellt farliga kärnmaterialet runt om i världen. Men han hoppas att man senast på mötet år 2016 kan få alla länder med.

Diskussion om artikeln