Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Johnny Åkerholm: "Inbesparingarna kommer att räcka till"

Uppdaterad 26.03.2014 09:55.
Johnny Åkerholm
Bildtext Johnny Åkerholm

Budgetuppgörelsen blev klar sent på tisdag kväll. Johnny Åkerholm, som har ett förflutet bland annat på Finlands Bank och Finansministeriet, är nöjd över att regeringen nu kunnat fatta tuffa beslut.

- Förhoppningsvis åstadkommer rambudgeten två saker: att den osäkerheten som florerat i den offentliga diskussionen minskar eller försvinner och det andra jag hoppas på är att den stabiliserar skuldutvecklingen. Rambudgetens förslag kommer inte att ta död på statsskulden men den kan förhoppningsvis stabilisera den.

Kommer inbesparingarna att räcka till?

- De kommer att räcka till om vi kan skapa en situation där vi har en ekonomisk tillväxt. Det kommer att ta tid innan ekonomin börjar växa med bättre fart och för det krävs att vi implementerar strukturella åtgärder för det. Men om vi inte lyckas skapa tillväxt har vi en för stor offentlig ekonomi i förhållande till den övriga ekonomin. Men inget dramatiskt kommer att ske varken i år eller i nästa år. Det kommer att ta tid att skapa den vision som krävs för att ekonomin ska kvickna till. Det gäller oberoende vad som sker att rätta munnen efter matsäcken. Men det krävs tålamod, det finns inga tricks här utan det kommer att ta tid innan ekonomin kvicknar till.

Åkerholm berömmer regeringen för att den trots meningsskiljaktigheter kunnat komma överens också om konkreta inbesparingar.
- Det är klart att det är svårt att sammanjämka åsikterna när alla sex partierna har olika käpphästar. Regeringen har på ett anmärkningsvärt sätt kunnat komma överens om principer, men de konkreta åtgärderna har det varit svårare att besluta om.

Han efterlyser åtgärder som stimulerar Finlands kunnande i kunskapsbranscher. Viktigast för den ekonomiska tillväxten är stabilitet. Han tror inte att nedskärningarna i till exempel barnbidraget som nu ingår i rambudgeten påverkar finländarnas ekonomi negativt på lång sikt.

- Vi fäster generellt sett för mycket vikt vid sådana kortsiktiga effekter. De slutliga effekterna beror sist och slutligen på vad som sker med den ekonomiska tillväxten. Det är de som på lång sikt blir utan arbete som är de riktiga förlorarna, säger Åkerholm.