Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Alla raseborgare ska betala Skåldö vattenandelslags skulder

Från 2014
Uppdaterad 27.03.2014 13:13.
Skåldö vattenandelslag
Bild: Yle

Det ska inte drabba vattenverkets kunder att Raseborgs stad tar över det konkursfärdiga Skåldö vattenandelslags verksamhet och skulder. Både lån och lånekostnader ska överföras till Raseborgs stads allmänna förvaltning, vilket betyder att alla raseborgare är med och delar på skuldkakan.

Radio Vega Västnyland: Seija Kannelsuo-Mäntynen (SDP)

Programmet är inte längre tillgängligt

Det beslöt från vattenverkets direktion i går kväll 26.3) då den diskuterade konsekvenserna av ett eventuellt övertagande. Att överföra kostnaderna till den allmänna förvaltningen var ordförande Seija Kannelsuo-Mäntynens (SDP) förslag och nämnden var enig om saken.

- Skulderna och amorteringarna betalas från skatteöret. Då vattenverket tar över verksamheten så tyckte vi att det var tydligare att det övriga lämnas till allmänna förvaltningen, säger hon. Det är nu fullmäktige som avgör saken.

Enligt Kannelsuo-Mäntynen tillåter lagen inte att vattenverkets kunder får tilläggskostnader på grund av att staden tar över vattenandelslaget.

Skulder på två miljoner

Vattenverkets skulder skulle i och med övertagandet ha ökat med 2, 2 miljoner euro och de årliga räntekostnaderna med 55 000 euro. Låneamorteringarna per år skulle ha betytt en ökningpå över 200 000 euro.

Vattenandelslaget har allt för få kunder och intäkter och allt för stora utgifter. Andelslaget säljer vatten för 45 000 euro per år. Men då driftskostnaderna är 20 000 euro driften inklusive avskrivningarna stiger till nästan 90 000 euro, blir underskottet över 40 000 euro.

Höjning på sex procent

Skåldö vattenandelslags låne- och driftskostnader skulle ha gett Raseborgs vatten ett årligt underskott på drygt 320 000 euro.

Bruksavgiften för Raseborgs vattens nuvarande kunder borde därför ha höjts med 6 procent.

I beredningen ville vattenverket att staden skulle sänka sitt avkastningskrav, alltså mängden pengar som staden vill ha av vattenverket per år, men beslutet blev alltså ett annat. Staden krävde 600 000 euro per år i avkastning av vattenaffärsverket.

Ett övertagande av Skåldö vattenandelslag borde med andra ord ha minskat avkastningen med över 50 procent.

Konkurs blir dyrare

Enligt Kannelsuo-Mäntynen är det ett bättre alternativ att staden tar över det skulddrabbade andelslaget i stället för att låta det gå i konkurs.

4.3.2014 Staden vill ta över vattenandelslaget

- I och med att staden har gått i borgen för andelslaget så har jag förstått att det blir dyrare att låta det gå i konkurs, säger hon.

Diskussion om artikeln