Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Nu ska sanden bort

Uppdaterad 27.03.2014 14:46.
Gatusopning i Borgå.

Kommuntekniken i Borgå har inlett arbetet med att sopa upp sand från gatorna.

Gatorna sopas i en speciell ordningsföljd: Först sopas huvudgatorna och därefter sidogatorna. Sopningen blir möjlig genast då det inte längre är minusgrader på nätterna.

Privata fastighetsägare ansvarar för att sopa bort sanden från trottoarerna vid fastigheterna. Under vårstädningen hamnar ofta en betydande mängd sand från privata fastigheter på platser som staden redan har rengjort. Borgå stad önskar därför att ägare till privata fastigheter skulle inleda sin städning samtidigt som staden.

Stadens och de privata fastighetsägarnas samarbete då det gäller tidtabellen för att sopa bort sanden har en stor betydelse för luftkvaliteten i Borgå centrum. I städningsarbetet bör man beakta att miljöskyddsföreskrifterna för Borgå stad förbjuder användandet av lövblåsare för att avlägsna sandningssand.

Gatudamm som härstammar från sandningssanden leder till att luftkvaliteten försämras i centrum på våren eftersom trafiken gör att dammet stiger upp i luften när gatorna torkar. Detta inverkar speciellt på personer som är känsliga för luftföroreningar så som till exempel astmatiker och allergiker.

När man rör sig utomhus då det ännu förekommer gatudamm är det bra att ha med sig mediciner som lindrar akuta andnings- och hjärtsymptom eller allergisymptom och att vid behov ta dem enligt bruksanvisningen.

De som hör till riskgrupperna borde om möjligt försöka undvika att röra sig i centrum när luftkvaliteten är dålig.