Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vi tror på vår egen arbetsförmåga trots ökad stress

Från 2014
Uppdaterad 27.03.2014 13:19.
Bild: Magnus Fröderberg/norden.org

Finländarna tror på sin egen arbetsförmåga, trots att det ekonomiska läget har varit dåligt en längre tid. Antalet personer som är osäkra på sin egen arbetsförmåga har till och med minskat markant från 2009 till 2013. Men samtidigt har stress och sömnproblem ökat bland arbetstagare.

Det här visar en undersökning som arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma som har gjort tillsammans med expertföretaget Odum Hälsosystem. Över 100 000 finländska arbetstagare i 18–59-årsåldern deltog i undersökningen. De svarade bland annat på frågan Tror du att du med tanke på din hälsa kan arbeta om två år?

År 2013 var 8,2 procent osäkra på sin egen arbetsförmåga. Det här är en minskning med 2,3 procentenheter från 2009 och 1 procentenhet från 2011. Mest har osäkerheten minskat bland 55–59-åriga. Men den positiva utvecklingen syns också bland de yngre arbetstagarna.

Tar bättre hand om sin hälsa

Undersökningen visar också att vi tar bättre hand om vår hälsa än tidigare. Arbetstagarna röker mindre och den yngre åldersgruppen dricker mindre alkohol. Dessutom har antalet personer som överhuvudtaget inte motionerar minskat.

Men den största utmaningen för den allmänna arbetsförmågan är inte hälsan överlag, utan den ökande belastningen på arbetstagarna. Undersökningen visar att risken att bli arbetsoförmögen ökar om arbetsgivaren ställer för höga krav och arbetstakten är för hektisk. Det här ser man tydligt i alla åldersgrupper, men mest bland unga.

De som befinner sig mitt i livet, det vill säga 30–49-åriga, har mest problem med stress och sömnproblem. För de äldre åldersgrupperna påverkar fysiska problem arbetsförmågan mer än tidigare.

Arbetsgivarna har ett ansvar

Tanja Rokkanen, specialistläkare hos Varma, säger att problemen varierar mellan olika yrkesgrupper och därför borde också lösningarna komma från företagen och arbetsgivarna.

- Varje arbetsplats måste fundera på hur de kunde lösa problem som gäller arbetsförmåga. Det här är på arbetsledningens, inte arbetshälsovårdens ansvar, säger Rokkanen.

Längre sjukfrånvaron har minskat

Sjukfrånvaron som varar över tio dagar har minskat. Korta sjukfrånvaron är fortfarande vanliga i alla åldersgrupper och de blir fler ju äldre man blir.

Rokkanen säger att längre sjukfrånvaron är ett tidigt tecken på arbetsoförmögenhet, medan kortare frånvaron korrelerar med arbetsmiljö- och kultur. Hon säger att man bäst kan påverka kortare frånvaron med att se över arbetsplatsens verksamhetskultur.

De som deltog i undersökningen jobbar inom bank- och finansbranschen, försäkrings- och investeringsbranschen, metall- och kemikalieindustrin, skogsindustrin, livsmedelsindustrin, de som arbetar med dataöverföring och elektronik, samt den offentliga sektorn.