Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Vattenledning byggdes utan lov i Pernå

Från 2014
Uppdaterad 03.06.2014 10:29.
Vatten- och avloppsledning
Bild: Yle/Sune Bergström

Pernå skärgårds vattenandelslag har byggt en vattenledning utan tillstånd. Ledningen byggdes innan Regionförvaltningsverket gav vattenlov för tre vikar.

- Det beror på ett missförstånd då vi bytte projektledare förra hösten, förklarar ordförande för Pernå skärgårds vattenandelslag Dan Högström vattenledningen i Hummelviken.

Den avgående projektchefen intygade för den nya att allt är i sin ordning och ledningen byggdes. Senare visade det sig att Regionförvaltningsverket i Södra Finland inte hade beviljat vattenlov för den delen av andelslagets stora byggprojekt.

Fallet inte unikt

- Det är ingen ny situation att något byggs innan lovet är beviljat, konstaterar Regionförvaltningsverkets miljöjurist Saku Hurskainen. Det händer då och då att man söker lov i efterhand.

Övervakningen av de här frågorna hör till Närings-, trafik- och miljöcentralerna.

- Men så här borde man förstås inte få handla, konstaterar Hurskainen.

I värsta fall kan det som byggts rivas, men Hurskainen tror knappast det går till det i fallet Pernå skärgårds vattenandelslag, trots att verket vet att rören byggts utan tillstånd.

Också enligt Lovisa stads miljövårdssekreterare Maud Östman är det beklagligt att olovliga byggen uppdagas.

- Det kan hända till exempel med rörprojekt att det är bråttom och rörhelheten ska bli byggd och någonstans blir det kråtigt. Då vill man bygga eller i andra fall kan det vara medveten ovetskap. Eller så går det bara så att det bara byggs.

Nu finns tillståndet

Andelslaget har nu tillstånd av Regionförvaltningsverket att bygga ledningarna. Enligt Dan Högström beviljades det den 13 mars 2014.

Tillståndet är nu till påseende för allmänheten och också Lovisa stads miljöskyddsmyndighet har gett en kommentar, som tas upp till behandling i stadens byggnads- och miljönämnd i början av april.

Ansökan uppfyller kraven

Enligt Lovisas miljöskyddsmyndighet är andelslagets ansökan bristfällig. Det saknas utredningar om projektets inverkan på områdets Naturastatus, en kostnadskalkyl, uppgifter om rörens exakta läge i havet samt en övervakningsplan för hur man ska gå tillväga vid ett eventuellt läckage.

- Det här är uppgifter som Regionförvaltningsverket inte kräver för ett vattenlov, svarar miljöjurist Saku Hurskainen. Den ansökan som vi har fått har alla uppgifter som behövs. Men förstås ska andelslaget höras om frågor och oklarheter som kan komma upp medan tillståndet är till påseende.

Enligt Dan Högström har andelslaget lämnat in alla papper som krävts då man startade det stora projektet med att bygga ledningarna.

Från Regionförvaltningsverket får alltså vatten- och avloppsledningarna grönt ljus. För de ledningarna som går på eller i marken behövs de lokala markmyndigheternas godkännande, påpekar Saku Hurskainen.

Rättelse 3 juni 2014: Det är ansökan om vattenlov som var till påseende i april och maj, inte tillståndet som artikeln påstår.