Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

"Vi kommer om Finland och Gud så vill"

Från 2014
Uppdaterad 27.06.2014 13:57.
En flyktingfamilj från Syrien.
Bild: Yle

Finland väljer som bäst de första syriska kvotflyktingarna. I Jordaniens huvudstad Amman intervjuas och granskas syrier på löpande band av finländska myndigheter. Intervjuerna varar i två veckor och om några månader ska 250 syrier få löfte om ett hem i Finland.

I ett väntrum i en välbevakad byggnad i Amman sitter Wissam med sin fru Ihlas och deras två barn. Man ser på långt håll att de är nervösa och deras barn har svårt att sitta stilla. De har väntat i flera timmar.

Programmet är inte längre tillgängligt
Yle Nyheter TV-nytt: Den lilla flyktingfamiljen försöker hålla modet uppe. - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Om en stund kommer de finska myndigheterna att kalla in dem för en intervju. FN:s flyktingorgan UNHCR har föreslagit att Finland ska ta emot dem som kvotflyktingar.

Kvotflyktingar:

Finland samarbetar med FN:s flyktingorgan UNHCR om att ta emot kvotflyktingar, som anses särskilt utsatta och sårbara och därför har flytt utomlands.

Riksdagen beslutar i samband med budgeten om storleken på följande års flyktingkvot. Finland har sedan år 2001 tagit emot 750 kvotflyktingar i året.

I år tar Finland emot en tilläggskvot på 300 flyktingar från Syrien. Allt som allt tar Finland i år emot 500 syriska kvotflyktingar.

Asylsökande är personer som söker asyl i Finland, medan kvotflyktingar är flyktingar som valts ut av UNHCR och Finland.

UNHCR samlar information och föreslår för Finland vilka flyktingar de skall ta i sin kvot.

Migrationsverket gör tillsammans med integrationsexperter från kommunerna och med skyddspolisen en uttagningsresa för att intervjua kandidaterna personligen.

Systemet med kvotflyktingar löper helt utanför övrig asylinvandring.

De länder som 2012 tog emot flest kvotflyktingar var USA (53 053), Australien (5 079) och Kanada (4 755).

Sverige tar i år, liksom i fjol, emot 1 900 kvotflyktingar.

Källa: Migrationsverket, UNHCR

- Vi skulle gärna flytta till Finland, säger Wissam. Vi vill ha trygghet och vi vill ge våra barn ett gott liv.

Hustrun Ihlas nickar och säger att det viktigaste är barnen. Hon vet inte så mycket om Finland, men hon har sett att det är ett vackert land.

- Vi har sett på internet att där finns sjöar och skogar.

Femåriga sonen Abdel Aziz blir ivrig och säger att han vet att det finns snö i Finland. Han har sett det på en bild. Han undrar om det också finns ubåtar.

Wissam och Ihlas tycker att det viktigaste är att barnen får gå i skola och att de själva hittar jobb. I Jordanien kan de inte stanna eftersom det inte är tillåtet för syrier att jobba.

Bilförsäljare

Wissam var en gång en av Damaskus mest framgångsrika bilförsäljare. De levde flott i en av stadens rikare stadsdelar.

Men då kriget började blev livet svårt. Efter att Wissam blev kidnappad av en man som ville stjäla hans bil bestämde de sig för att fly.

- Nästa gång det hade hänt skulle jag kanske inte ha blivit frisläppt, säger han.

Noggrann granskning

Efter en liten stund blir de inkallade av de finska myndigheterna. I rummet sitter en uttagningsdelegation från Finland som ska granska flyktingarna. Här finns representanter från Migrationsverket, kommunen och Skyddpolisen.

Journalister är inte välkomna att följa med intervjuerna och myndigheterna vill inte avslöja vilka frågor de ställer.

Monica Harju är överinspektör för Migrationsverkets asylenhet.
Bildtext Monica Harju är överinspektör för Migrationsverkets asylenhet.
Bild: Yle

Kriteriet är ändå att flyktingarna ska vara särskilt utsatta och sårbara, säger Monica Harju som är överinspektör på Migrationsverkets asylenhet.

- Vi utreder behovet av skydd och möjligheterna att integreras i Finland. Skyddspolisen i sin tur vill vara säker på att flyktingarna inte utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet i Finland.

De flesta får komma

Migrationsverket väljer på den här resan ut 250 syriska kvotflyktingar, senare i maj kommer ytterligare 250 syrier att väljas ut. Allt som allt intervjuas tjugo procent fler än de som antas.

Harju säger att de flesta klarar intervjun men att det alltid finns några som inte blir valda.

- Det finns ibland familjer som inte själva är säkra på att de vill komma och då kan det vara svårt att integrera dem.

Ibland finns det också de som inte klarar Skyddspolisens kriterier, men de kriterierna vill inte myndigheterna kommentera desto mera.

Två barn som flytt med sin familj från Syrien.
Bild: Yle

För dem som blir uttagna finns det redan platser i kommunerna. Så fort kommunerna har ordnat bostäder åt dem kan de komma till Finland. Sannolikt på hösten.

Trötta men nöjda

Efter en två timmar lång intervju öppnas dörren och ut ur rummet kommer en trött familj. Barnen bärs ut av sina föräldrar som ännu orkar le vänligt åt några nyfikna journalister.

- Det gick bra. De frågade varför vi hade flytt och vad vi vill göra i Finland. Om bara Finland och Gud vill så kommer vi, säger Wissam.

Läs också:
Jessica Stolzmann: Är jag en av femhundra?

Diskussion om artikeln