Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Lantmäteriverket flyttar verksamhet till nätet

Från 2014
Uppdaterad 28.03.2014 10:56.
Statens ämbetshus i Karleby
Bildtext Lantmäterikontoret i Karleby
Bild: Yle/Anette Forsström-Fellman

Den offentliga förvaltningen flyttar allt mera av sin verksamhet till nätet, nu gäller det Lantmäteriverket som klassar ner vissa verksamhetspunkter och minskar öppethållningstiderna.

Enligt planerna skall det efter sommaren finnas stora serviceställen som är öppna måndag till fredag kl 9.00-16.15 och övriga serviceställen som är öppna bara tre dagar i veckan 9.00-16.15.

Förslaget från Lantmäteriverket är för tillfället ute på utlåtanderunda till kommuner och landskapsförbund.

Förändringar i svenska Österbotten

Jakobstad har förlorat sin verksamhetspunkt för flera år sedan och arbetet flyttades till Karleby.

Lantmäterikontoren minskar öppethållningstider

Programmet är inte längre tillgängligt

Vasa, Karleby och Närpes har hittills haft verksamhet fem dagar i veckan men enligt förslaget till den nya uppdelningen kommer de här tre orterna att nedgraderas och ha öppet bara tre dagar i veckan om förslaget går igenom.

Grundorsaken uppges vara effektivitetskraven på verksamheten och ett avtagande servicebehov över disk.

Antalet serviceställen och lokaliseringsorter ändras inte i landet, de förblir 35 stycken.
Personalen får också behålla sina jobb, inga uppsägningar är aviserade. Personalen som jobbar vid enheter med bara tredagars öppethållningstid kommer att ägna sig åt arbetsuppgifter som kommit in andra vägar än över disk de två övriga dagarna.

Inga regionala verksamhetsenheter finns längre

Lantmäteriverkets verksamhetspunkter har efter årsskiftet inga regionalt avgränsade verksamhetsområden, alla verksamhetsenheter har istället en riksomfattande behörighet från och med början av det här året.

Lantmäteriverket kallar sig från och med årsskiftet för en ennivåmyndighet med riksomfattande verksamhet
Enligt Lantmäteriverkets egna uppgifter har antalet personliga kundbesök mellan 2010 och 2014 minskat med nästan 50 procent per dag.

Lantmäteriverket har förbättrat servicen över nätet och det här är orsaken till minskningen i antalet kundbesök.

Det skall fortfarande gå att ringa till Lantmäteriverket och enligt verkets egna uppgifter är det fortfarande också möjligt att skicka vanlig post till Lantmäteriverket.
Lantmäteriverkets svenskspråkiga servicenummer är 0295301120.

Landskapsdirektör Olav Jern är positiv till utvecklingen

Den planerade förändringen i öppethållningstider skall ske till sommaren är det tänkt. Kommunerna och landskapsförbunden får ge utlåtanden i ärendet till Lantmäteriverket.

-Lantmäteriverkets har utvidgats efter att de så kallade inskrivningsärendena, det vill säga det som har med lagfarter och inteckningar att göra har förts över till Lantmäteriverket och samtidigt blivit mer tillgängligt, säger Olav Jern. Nu kan man göra ett fastighetsköp över nät, det är det man måste väga in i den andra vågskålen, Lantmäteriverket använder resurser för att utveckla och försnabba tjänster den vägen, tillägger Olav Jern.