Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Kartellåtal preskriberade

Från 2014

Skogsbolagen slipper betala ersättningar för en tidigare virkeskartell. I torsdags föll de första 13 domarna i Helsingfors tingsrätt som anser att åtalsrätten hade hunnit preskriberas.

Marknadsdomstolen har tidigare slagit fast att Metsäliitto, Stora Enso och UPM Kymmene ingick i en riksomfattande virkeskartell åren 1997 till 2004. Åtalen väcktes först fem år senare och rätten ansåg därför att åtalsrätten var preskriberad.

Närmare 700 privata skogsägare krävde ersättningar eftersom kartellen ledde till att de fick för lite betalt för sitt virke. .

Fler domar väntas i november.