Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

10 år av humanister i Arken

Från 2014
Uppdaterad 10.04.2014 11:31.
studenter
Bildtext Mihály Köntös och Éva Andrik från Ungern trivs bra i Arken.
Bild: Yle/Andy Ödman

Arken

- Området var tidigare Åbo Jernmanufakturs kvarter.

- Husgruppen består bland annat av industribyggnader från 1850-talet till 1930-talet.

- 19 maj 2004 överräckte Stiftelsen för Åbo Akademi officiellt Arken till ÅA.

I år fyller Arkenkvarteret i Åbo Akademi tio år. Det gamla fabrikskvarteret längs Biskopsgatan byggdes år 2003 om till ett campus där hela humanistiska fakulteten i Åbo samlats och på vårvintern 2004 flyttade humanisterna in. Arken består både av nybyggen och av gamla tegel- och trähus. Husen binds ihop av glastunnlar och korridorer. Slutnotan för hela projektet landade för tio år sen på drygt 30 miljoner euro.

arken
Bildtext I tio år har Arken funnits för Åbo Akademis humanister.
Bild: Yle/Andy Ödman
Programmet är inte längre tillgängligt

Gustav Björkstrand var rektor för Åbo Akademi då Arken byggdes. Enligt Björkstrand var det fastighetsägaren Stiftelsen för Åbo Akademi som föreslog att man skulle skapa ett humanistcampus och Björkstrand som rektor hade som uppgift att genomföra planerna.
Syftet med bygget av Arkenkvarteret var att skapa synergieffekter mellan de olika ämnesområdena, att få ett enhetligt humanistiskt bibliotek samt att det rent ekonomist inte var lönsamt att ha de humanistiska ämnena utspridda runt om i staden. Innan Arken byggdes fanns humanisterna på över tio olika platser i Akademin.

Björkstrand
Bildtext Gustav Björkstrand arbetar idag med olika skrivprojekt i Humanisticum.
Bild: Yle/Andy Ödman

Björkstrand tycker att man uppnått målen med Arken på ett bra sätt.

Björkstand minns filosofernas och historikernas kompakta motstånd mot en flytt från Humanisticum till Arken, men han ansåg att de ämnena är en så central del av den humanistiska vetenskapen att ett humanistiskt campus utan dem inte var tänkbart.

- Jag lyssnade på dem och sen övervägde frågan och kom till att det är nog det bästa att alla flyttar, säger Björkstrand.

Att tidigare rektorn Björkstrand själv idag har ett arbetsrum i just Humanisticum säger han att är en tillfällighet. Han hörde av sig till nuvarande rektorn, Jorma Mattinen, om det fanns något utrymme där han skulle få skriva på sina böcker och Mattinen gav honom ett rum i det nyrenoverade Humanisticum.

humanisticum
Bildtext I Humanisticum finns nuförtiden representationsurtymmen och Donnerska institutet.
Bild: Yle/Andy Ödman

- Egentligen var det en smula genant till och med att rektor Mattinen förslog det här men jag behövde ju ett utrymme och så tog jag det som bjöds, konstaterar Björkstrand.

Trivs bra här men skulle gärna ha stannat i Humanisticum

Akademilektor Olli Lagerspetz har just nu fullt upp med att bära flyttlådor. Ämnet filosofi håller som bäst på att flytta från sin korridor på bottenvåningen i Arken på grund av fuktskador.
Filosofin flyttar tillfälligt till det nyaste huset i Arkenkvarteret, det hus där Centret för livslångt lärande finns.

Lagerspetz hör till dem som skrev under en protestlista som överräcktes till rektor Björkstrand via en delegation bestående av studenter och personal som motsatte sig beslutet att flytta humanisterna från Humanisticum till Arken. I Humanisticum fanns för tio år sen förutom filosoferna även historikerna och etnologerna.

Enligt Lagerspetz var miljön och stämningen så unik i Humanisticum att man ville stanna kvar där. Att familjen som donerade Humaisticum till Akademin dessutom i handlingarna krävde att huset skulle användas av studenter inom humaniora upprörde humanisterna som skulle kastas ut.

Lagerspetz anser inte att allting gick rätt till då själva beslutet att flytta bort filosofin, historia och etnologin från Humanisticum fattades. Beslutet kom väldigt plötsligt.

Lagerspetz
Bildtext Olli Lagerspetz fikar i ett av det fuktskadade rummen i filosofkorridoren i Arken.
Bild: Yle/Andy Ödman

Lagerspetz trivs dock bra i Arken. Enda minuset är att det finns för få utrymmen för studenterna, konstaterar Lagerspetz. Liksom många andra i huset tycker han att den största fördelen med Arken är att alla ämnen är nära varandra, vilket underlättar för studenterna.

Programmet är inte längre tillgängligt
Radio Vega Åboland: Olli Lagerspetz om Arken - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

Avslappnad och bra stämning

Éva Andrik och Mihály Köntös kommer från Ungern där de studerar litteraturvetenskap och engelska. Det här läsåret studerar de bland annat nordisk kultur vid Åbo Akademi.
Det första Andrik reagerade på då hon kom till Arken var att folk vågar lämna sina ytterkläder obevakade i garderoben och att vissa går omkring i strumpfötterna.
Hon tycker att det är bra stämning i Arken och trivs där. Jämfört med hennes universitet i Ungern är inredningen i Arkenkvarteret ”minimalistisk” som hon uttrycker det. Men snyggt är det säger hon.

Köntös tycker att det råder en vänlig och avslappnad stämning i Arken. Han tycker att det är en väldigt praktisk byggnad och att det är lätt att få kontakt med övriga studenter där.

- Här finns inte så mycket att titta på på väggarna så det är lätt att koncentrera sig på studierna, säger Köntös och ler.

Mycket snyggare än andra universitetsbyggnader

I ett kafferum på bottenplan i Arken sitter filosofistudenterna Oskar Lindblom och David Fagerudd. De säger unisont att de trivs jättebra i Arken.

studenter
Bildtext David Fagerudd och Oskar Lindblom tycker att Arken är mycket finare än många andra universitetsbyggnader.
Bild: Yle/Andy Ödman

De jämför med Åbo Universitets byggnader och med Akademins övriga byggnader som till exempel Axelia och tycker att Arken ser betydligt vackrare och trivsammare ut.
Lindblom och Fagerudd tycker om den gamla fabriksmiljön som sparats i Arken och tycker att där är ljust och fint. De gillar också att alla humanister är på samma ställe vilket gör att man träffar många andra studenter.

”Vi har trivts från dag ett”

Etnologiprofessorn Anna-Maria Åstrand säger att etnologerna trivts från dag ett i Arken.

Åström
Bildtext Anna-Maria Åström har sedan första dagen trivts bra i Arken.
Bild: Yle/Andy Ödman

Hon tycker att det är en estetiskt tilltalande miljö där studenterna har lätta att röra sig mellan de olika humanistiska ämnena.
Hon uppskattar även att humanisterna nu har ett gemensamt bibliotek. Enda negativa som Åstrand kan komma på med Arken är att det finns lite för få utrymmen för studenterna att jobba på.

Problemen med inomhusluften

Just nu håller filosoferna på att flytta inom Arken för att deras egen korridor har drabbats av fuktproblem.
Vad problemet beror på håller fastighetsägaren, Stiftelsen för Åbo Akademi, som bäst på att reda ut.

Redan tidigare hade man problem med inomhusluften. Det var i det nybyggda huset där Fortbildningscentralen och Centret för livslångt lärande finns. De problemen berodde på att limmet till golvmattorna via en kemisk reaktion gjorde inomhusluften dålig. Det problemet är åtgärdat.

Stiftelsen hoppas på att få bukt med fuktskadorna i filosofkorridoren under årets lopp.

Här kan du se Åbo Akademis egna reklamvideo för Arken. Yles Kaj kunnas medverkar.