Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

"Det vi sparar på barnen i dag märks i framtiden"

Från 2014
Uppdaterad 31.03.2014 06:06.
Barn som leker

När Vasa stad sparar är det personalen som drar en stor del av lasset, med bland annat vikariestopp, minskade anslag och tidigare hot om permitteringar.

Monica Nyman, föreståndare på Malmögårdens daghem, anser att när basservicen blir sämre är det de svagaste i samhället som drabbas hårdast. På daghemmen måste man följa lagen och ha en viss personalmängd i varje barngrupp, men Nyman nämner morgon- och eftermiddagsverksamheten för de yngsta skolbarnen.

Programmet är inte längre tillgängligt

- Det kanske blir minskade timmar för de här eleverna som skulle behöva den här vården. Tyvärr är det så att när vi sparar på barnen så kanske följderna syns i framtiden, säger Nyman.

Monica Nyman, föreståndare på Malmögårdens daghem.
Bildtext Monica Nyman

Nyman anser att det inte går att spara mer inom dagvården. Att spara inom dagvården rimmar dessutom, enligt Nyman, illa med Vasas strategi om att det ska flytta in fler i staden.

- Vi behöver fler dagvårdsplatser och mer personal, säger Nyman.

Programmet är inte längre tillgängligt

Nyman hoppas att politikerna inser att det inte går att spara hur mycket som helst och att man inte kan skära ner personalen ytterligare.

- Jag skulle själv hellre ha sett att vi skulle ha kunnat spara genom att höja skatteöret, men det är ju politikerna som bestämmer, säger Nyman.

Minna Rolander är barnträdgårdslärare på Malmögården och hon tycker att sparandet ändå har gått bättre än vad personalen först var rädd för.

- Det som har synts i vardagen är väl ovissheten. Det har varit mycket diskussioner vid kaffebordet om vad som ska hända och när, säger Rolander.

Minna Rolander, barnträdgårdslärare på Malmögårdens daghem.
Bildtext Minna Rolander

På Malmögårdens daghem har man det här året ännu noggrannare sett över situationen innan man har kallat in vikarier. Till exempel har personalen fått flytta mellan avdelningarna för att hjälpa till när en kollega varit sjuk.

Nya barn i grupperna

Ett annat sätt att spara inom dagvården är att se till att barngrupperna är fyllda varje dag, så att till exempel en plats som innehas av ett barn som är på dagis bara 11 dagar i månaden fylls av ett annat barn de andra dagarna.

- Vi måste se till att vi har hundra procent beläggningsgrad och åttio procent användargrad. det heter att i genomsnitt ska åttio procent av barnen alltid vara på plats, säger Nyman.

Att barngrupperna är tillräckligt fyllda följs, enligt Nyman, upp och om det finns en tom plats fylls den snabbt av ett barn som behöver dagvård.

- Att få in fler nya barn i gruppen blir tungt för personalen. Just när de har fått gruppen att funka får de in ett nytt barn och en ny familj att lära känna, säger Nyman.