Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Flytande hus vapen mot klimatförändringen

Från 2014
Uppdaterad 03.05.2016 12:09.
Yle Nyheter: Den flytande paviljongen - Spela upp på Arenan

Rotterdam i Holland är en av de städer som kommer att drabbas hårt av häftigare regn och stigande havsnivåer i och med klimatförändringen. Kring 90 procent av staden ligger lägre än havsytan. Därför satsar nu staden stort på att skydda sig mot de stigande vattennivåerna och går i bräschen för nya klimatsmarta lösningar.

Lissy Nijhuis, projektledare Rotterdams klimatprojekt
Bildtext Lissy Nijhuis, projektledare Rotterdams klimatprojekt

Holländarna är vana vid att leva bakom stora vallar som skyddar det låglänta landet mot hav och floder. De första skyddsvallarna byggdes redan för tusen år sedan och idag sträcker sig vallarna tusentals kilometer.

Men i och med klimatförändringen blir regnen mer häftiga och oförutsägbara och då räcker inte bara vallar mera, säger Lissy Nijhuis, projektledare vid Rotterdams klimatprojekt.

-Vi väntar oss att de häftiga regn som nu faller en gång per tio år i framtiden kommer att falla varje år. Och det finns på tok för lite utrymme i Rotterdam för att samla upp allt regnvatten, vilket leder till översvämningar. Därför söker vi nya, innovativa sätt att göra det här på.

Och lösningen? Jo, vattentorg, takträdgårdar, vattensamlande parkeringsgrottor, flytande hus...Det verkar inte finnas någon gräns för fantasin i Rotterdams klimatprojekt.

Gröna tak samlar upp regnvatten

Yle Nyheter: I takträdgårdarna odlas örter, grönsaker och frukter - Spela upp på Arenan

Uppe på taket på ett vanligt kontorshus öppnar sig förutom fina vyer över Rotterdam en fantastisk trädgård. Blommor, örter, fruktträd, bärbuskar, grönsaker, jordgubbs- och salladsland täcker taket. Och i ena ändan surrar stora mängder bin kring två bikupor.

-Ett grönt tak bidrar till att kyla ner staden, det suger upp regnvatten och koldioxid och förbättrar luftkvaliteten, berättar Angelique Vandevenne vid Rotterdams miljöcentral.

Takträdgården sköts av frivilliga Rotterdambor. Om man ska odla på ett helt tak behövs lite kluriga lösningar. Det tunna lagret jord som täcker taket är de facto ingen jord alls utan små små lavastenar, som innehåller massvis med mineraler men som är så lätta att man inte behöver fundera på om det blir för tungt för taket. För att rötterna inte ska växa rakt neråt har man under lavastenarna satt en sorts väv som får rötterna att växa åt sidorna i stället.

Man samarbetar med restaurangerna i området som köper sina grönsaker och örter från trädgården. Det är alltså närproducerat och också ett sätt att spara på miljön när produkterna kan levereras till fots. En gång i veckan är det torgdags och då kan invånarna i området köpa grönsaker och frukter från trädgården.

Yle Nyheter: En av Rotterdams takträdgårdar - Spela upp på Arenan

Enligt Angelique Vandevenne finns det planer på många fler takträdgårdar i Rotterdam.

-Om jag kommer rätt ihåg så finns det över 100 000 kvadratmeter platt tak i Rotterdam. Det är massor av tak som kunde användas för odling. Vi vill också att takträdgårdar ska bli en naturlig del av byggandet här i staden.

Stigande vattennivåer inte bara ett hot

Rotterdam ligger i ett floddelta vid floderna Rehn och Maas. Översvämningar är inget större problem just nu, men enligt prognoserna kan vattennivån i värsta fall stiga med upp till 1,3 meter under de kommande 80 åren. Det skulle vara katastrofalt för Rottedam.

Staden ser ändå inte de häftigare regnen och stigande vattennivåerna bara som ett hot utan också som en möjlighet att profilera sig som världsledande i innovativa klimatlösningar och ett sätt att förtjäna pengar. Redan nu säljer lokala företag sin expertis till andra lågtliggande städer runt om i världen.

Som vattentorg till exempel, berättar Lissy Nijhuis, projektledare vid Rotterdams klimatprojekt.

-Ett vattentorg är ett torg som i vanliga fall används som lekpark eller för annan aktivitet. Men när det regnar häftigt rinner regnvattnet ner i torget.

Vi besöker ett vattentorg, Benthemplein. Det ser ut som en basketbollplan som är nersänkt i marken. Stora mängder ungdomar sitter och umgås på de trappor som finns runt det nersänkta torget. Och Lissy Nijhuis är nöjd över att torget verkligen är i användning när det är torrt. När det har regnat häftigt ligger trapporna under vatten. Stora rännor längs med gatan leder vattnet dit det ska.

Också de kanaler som går genom Rotterdam är byggda så att överlopps regnvatten ryms i dem. Längs med kanalerna finns promenadstråk med parkbänkar, som är byggda så att det inte gör någonting om vattnet svämmar över kanterna på kanalerna.

Prislappen är hundra miljoner euro

Och regnar det riktigt mycket finns alltid den vattensamlande parkeringsgrottan att ta till.

-Under uppfarten från parkeringsgrottan finns ett utrymme som rymmer tio miljoner liter vatten, berättar Lissy Nijhuis. Vattnet rinner hit via avlopp från alla delar av Rotterdams centrum. När det har regnat färdigt och man vill bli av med vattnet släpps det långsamt ut i en kanal.

Genom att kombinera parkeringsgrottan och det underjordiska utrymmet för regnvatten sparade man flera miljoner euro.

Och det är inte billigt att klimatsäkra en stad. Kring hundra miljoner euro räknar man med fram till år 2035. Det här finansieras dels med pengar från kommunen dels med pengar från de holländska vattennämnderna som övervakar i princip allt som har med vatten och vattenhushållning att göra i Holland.

I den här summan på hundra miljoner euro ingår också experiment med flytande byggnader och planer på ett helt flytande bostadsområde.

Nere vid Rotterdams enorma hamn ligger nånting som mest ser ut som om det är taget direkt ur en science fiction-film. Tre flytande genomskinliga kupoler. Den här flytande paviljongen är ett av stadens experiment.

-Den flytande paviljongen är helt självförsörjande när det gäller energi, säger Lissy Nijhuis. Det är solenergi som gäller och avfallsvattnet återvinns. Paviljongen är byggd av en sorts folie som är mycket lätt. Den flyter på ett två och ett halvt meter tjockt lager av polystyren. Nu används den för konferenser och fester, men samtidigt pågår undersökningar för att se om det här sättet att bygga kunde användas i framtiden för flytande hus.

Trots alla preventiva åtgärder kommer alla Rotterdams invånare inte att vara skyddade till hundra procent mot översvämningar. Invånare i vissa områden får förbereda sig på problem med vatten minst en gång per år i framtiden.

Läs också:
IPCC: Klimatriskerna större än tidigare trott