Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Finlandssvenskt migrationscenter grundas i Kronoby

Från 2014
Uppdaterad 01.04.2014 10:30.
Bildtext Kronoby folkhögskola kan bli säte för migrationsforskning
Bild: Yle/ Luzilla Backa

Finlandssvenskarna får ett eget migrationsinstitut, placeringsorten blir Kronoby i folkhögskolans utrymmen och verksamheten startar nästa år på allvar om finansieringen kan ordnas.

I Åbo har redan ett tvåspråkigt migrationsinstitut verkat i 40 år men enligt förespråkarna för en skild enhet i Kronoby är ändå finlandsvenskarna en vit fläck på migrationskartan till och från Finland.

Migrationscenter till Kronoby

Programmet är inte längre tillgängligt

-Det är fakta att det finns en vit fläck på forskningsfältet gällande finlandssvensk emigration men också immigration, säger doktoranden Magnus Enlund från Karleby . Han doktorerar som bäst vid Jyväskylä universitet.

Magnus Enlund är den som drivit på grundandet av en skild forskningsenhet för finlandssvensk migrationsforskning och blir sannolikt den som kommer att leda verksamheten även om inga personer ännu är valda till olika poster. Magnus Enlund räknar med att enheten kommer att ha "några" anställda utan att närmare precisera antalet.

Verksamheten kommer att bedrivas i utrymmen i Kronoby folkhögskola och främst syssla med migrationsforskning från 1800-talet framåt och betoningen kommer att ligga på efterkrigstiden.

Finansieringen är ännu öppen

Finansieringen är ännu öppen men Magnus Enlund räknar med att verksamheten skall kunna starta på allvar från januari nästa år. I höst kommer ett seminarium kring finlandssvensk migration till Sverige att ordnas i Vasa.

-Egentligen har vi inte kommit så väldigt långt med de här finansieringsplanerna men vi kommer att söka pengar från olika håll, instanser, finlandssvenska stiftelser och fonder, säger Magnus Enlund.

Till stöd för verksamheten kommer också en delegation att bildas.

- Den har till uppgift att främja den här verksamheten på bästa sätt, vi skall rekrytera viktiga personer i Svenskfinland, topppolitiker men också andra representanter för näringslivet och universitet och sådana institutioner, delegationen kommer att hjälpa till med att ordna finansieringen men också fungera som en morot och en piska, tillägger Magnus Enlund.