Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Byggen i Empirekvarteren i Borgå väcker allt mer känslor

Från 2014
Uppdaterad 02.04.2014 09:47.
Empirehus i Borgå.
Bildtext Vid Fredsgatan steg ett mycket omdebatterat nybygge upp för några år sedan
Bild: Yle/ Hanna Sjöström

Grannar reagerar allt starkare på byggande i Empirekvarteren i Borgå. Det senaste fallet är det planerade nybygget på Tullhusets tomt vid Ågatan.

Stadsplanen är från 80-talet och då var tankegången att alla tomtägare skulle behandlas lika, alla skulle få lika stor byggrätt på sin tomt. Med åren har det visat sig att det är mer lyckat att bygga på vissa tomter än på andra, säger stadplaneringschefen i Borgå Eero Löytönen.

Borgå har kommit till insikt om att någonting måste göras. Den så kallade nimby-effekten (not in my back yard) blir allt starkare, invånarna i kvarteren vill inte att det ska byggas just i deras grannskap.

Upprörd Borgåbo

Borgåbon Teppo Ruohtula har skrivit en massa bloggar och insändare mot att bygga på tomter med empirehus. Han är oroad för empirekvarterens framtid, att ingenting intakt bevaras för kommande generationer.

- Helheten går förlorad om luften mellan husen försvinner, säger Ruohtula. Husen byggdes långt ifrån varandra för att förhindra att en brand skulle sprida sig. På innergårdarna odlade man ditt och datt.

Byggförbud eller inte?

Teppo Ruohtula gillar inte att den nuvarande stadsplanen tillåter att bygga stora komplex på bakgårdarna. Han säger att hela Empirestadsdelen borde sättas i byggförbud så att Borgå stad kunde ta sig en noggrann funderare över vad som skall bevaras och hur.

Stadsplaneringschef Eero Löytönen är emot ett byggförbud. Han tycker att utvecklingen i stadskärnan stagnerar om inte nytt folk kan flytta in. Byggtrycket är stort i centrum, säger Löytönen.

Löytönen talar för att ta ställning till ett bygglov i taget. Teppo Ruohtula är kritisk till det här tillvägagångssättet. Då märker varken stadsbor eller planerare hur mycket som de facto förändras.

En pärla i Borgå

Stadsplaneringschef Eero Löytönen anser att kvarteret mellan Runebergsgatan och Gymnasiegatan är Finlands finaste empirekvarter.

Längs Gymnasiegatan finns några blåmålade empirehus och på innergården ståtliga, långa förrådsbyggnader. Mitt på gården finns en rund plantering med bärbuskar och äppelträd.

Vid Runebergsgatan står ett gulmålat, nyrenoverat hus. Det är Ristolahuset som flyttades hit för ett par år sedan. Huset stod tidigare på Porvoon Kansalaisopistos gård vid Mannerheimgatan.

Eero Löytönen säger att Ristolahuset passar så bra in i helheten att de som inte vet att det är flyttat inte märker någonting.

I och med att Ristolahuset flyttades kom staden överens med markägarna om att slopa byggrätten på tomten för att garantera att kvarteret bevaras för framtiden. Stadsplaneringschefen är mycket glad över lösningen.