Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Polisen övervakar övergångsställen

Från 2014
Fältchef Magnus Jakobsson
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Polisen övervakar övergångsställena extra noga denna vecka. Fältchef Magnus Jakobsson från polisen i Vasa hoppas att bilisterna skall köra så vettigt att polisen slipper dra in körkort för hänsynslöshet. Varje år sker det omkring 1000 olyckor vid övergångsställen.

- Det är nog mycket. Vi borde få ner dem. Ofta är det också ganska allvarliga skador som inträffar i fall man råkar ut för en olycka vid övergångsställena, säger Jakobsson.

Hänsynslöst beteende vid övergångsställen ser polisen allvarligt på. Den som kör om ett fordon som stannar vid ett övergångsställe utgör ett särskilt hot mot fotgängare och cyklisters liv och riskerar att bli av med körkortet med en gång.

- Det är en väldigt farlig situation och därför reagerar polisen så kraftigt på det, säger Jakobsson.

Det är just vid dessa tillfällen som en stor del av olyckorna vid övergångsställen sker. Speciellt cyklister är utsatta eftersom de rör sig rätt snabbt och följaktligen också snabbt kommer ut på ett övergångsställe. Varje år dör mellan 10 och 15 personer i olyckor som sker på övergångsställen. Speciellt utsatta är barn och äldre.

Programmet är inte längre tillgängligt
Polisen övervakar övergångsställen effektiverat denna vecka - Spela upp på Arenan (Programmet är inte längre tillgängligt)

- Närmast barn och äldre människor som är svagast i samhället är utsatta. Barn är svåra att iaktta då de är kortare och bakom bilar, de är störst risk med dem, säger Jakobsson.

Farligaste korsningarna i centrum

Jakobsson påminner ändå om att fotgängare och cyklister också har skyldigheter i trafiken och har skäl att själva ibland se sig i spegeln när det gäller trafikvett. Att gå mot rött ses i sig inte som ett så allvarligt brott, men kan vara nog så farligt påminner Jakobsson.

- Man utsätter sig själv för risk och man behöver inte bara tänka på att man kan få ett straff utan det är nog närmast för att undvika olyckor. Går man mot rött utsätter man sig för stora faror, säger Jakobsson.

För Vasas del kan inte Jakobsson säga om trafikkulturen är bättre eller sämre än genomsnittet. Alltid finns det ändå orsak att bättra. De farligaste korsningarna finns inne i centrum, speciellt på ställen där man inte har trafikljus som dirigerar trafiken. Under övervakningskampanjen kommer polisen att synligt stå vid övergångsställen men också övervaka mer diskret berättar Jakobsson.

- Vi kommer att använda oss av båda metoderna. Vi kanske sätter på någon civil jacka så att vi inte syns direkt som ett stoppljus. Det är klart att om bilisterna ser en polis så reagerar man ju och bromsar lättare. Fast det är ju bra det också för då har vi ju en förebyggande effekt också. Därför kommer vi också att visa oss helt synliga så att säga, säger Jakobsson.