Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Flera års försening hotar Ekokems investering i Karleby

Från 2014
Uppdaterad 01.04.2014 15:46.
Raimo Hentelä, ordförande för Yxpila invånarförening
Bildtext Att placera miljöfarligt avfall vid havet och i närheten av grundvatten är sämsta tänkbara lösning, säger Raimo Hentelä
Bild: YLE/Patrik Enlund

Ekokems planer på att rena av industriavfall och slutdeponera problemavfall i Karleby kan försenas med flera år om den alls blir av. Invånarföreningen i Yxpila meddelar att man kommer att besvära sig över regionförvaltningsverkets miljötillstånd som kom för en tid sedan.

Enligt invånarföreningens ordförande Raimo Hentelä befarar man att miljöfarligt damm från Ekokem kommer att sprida sig till bostadsområdet. I föreningen godkänner man inte heller att till exempel aska från kraftverk kan behandlas och slutdeponeras i Karleby.

- Att placera miljöfarligt avfall vid havet och i närheten av grundvatten är sämsta tänkbara lösning, säger Hentelä.

Mikko Saarinen, Ekokems chef för avfallsbehandling
Bildtext Mikko Saarinen
Bild: YLE/Patrik Enlund

Från Ekokem hänvisar avfallsanläggningens chef Mikko Saarinen till miljötillståndet och det inte finns några risker med anläggningen. Miljötillståndet i sig är finländskt rekord. Det går på över 200 sidor och omfattar över 162 bestämmelser.

Ekokems anläggning kan behandla 157 000 ton per år. I första hand är det fråga om industriavfall från storindustrin i Karleby, men anläggningen kan också behandla förorenad förorenad jord och aska från kraftverk. Ungefär 40 000 ton per år är så problematiskt att det kommer att slutdeponeras på industriområdet. Man uppskattar att om cirka 25 år är deponin full och då finns där över 460 000 ton avfall.

- Ekokem ändrar inte sina planer trots att det skulle bli besvär, säger Mikko Saarinen.

Om ett par veckor den 14 april ska stadsstyrelsen i Karleby diskutera om även staden ska besvära sig mot miljötillståndet. Miljönämnden i Karleby har i sitt utlåtande ansett att Yxpila är olämpligt för slutförvaring av problemavfall. Närmast på grund av närheten till bosättningen och havet.