Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Infjärdens botten ska kartläggas

Från 2014
Infjärden i Vasa
Bild: Yle/Roger Källman

Arbetet med att sanera den förorenade Infjärden går vidare. Nu har Europeiska regionala utvecklingsfonden beviljat pengar för en kartläggning av bottensedimenten.

Infjärden är förorenad med farlig vit fosfor, som härrör från ammunitionstillverkningen som bedrevs på området under 1940-talet. Det kan också finnas odetonerad ammunition på fjärdens botten.

Försvarsmakten, Kemira och myndigheterna har tvistat om vem som ska bekosta saneringen av fjärden. Nu ska alltså en riskanalys göras om skador av sedimentet i Infjärden.

Vasa stad har fått 70 000 euro ERUF-finansiering för projektet. Staden satsar 30 000 euro som nationell medfinansiering. Arbetet ska inledas i april.

Läs också: Kampen om fosforn i Infjärden går vidare (14.8.2013)